Wystąpienia na konferencjach naukowych:

2018

- Wykorzystanie technik cyfrowych w działaniach promujących studia polonistyczne,  17,03,2018 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Konferencja: Dziecko - cyfrowy tubylec w szkole, (Wydział Nauk Społecznych UWM)

2016

- Historia osobista w dziennikach Szczepańskiego, Brandysa, Kijowskiego. Między doświadczeniem i metaforą. 01,06,2016 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja: Między słowami. Egodokumenty w perspektywie kulturowej. (Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej, Katedra Kulturoznawstwa UMK, oraz Koło Naukowe Folklorystów UMK)

 

- „Światła na stacji” Juliana Przybosia – praca, która nadaje sens egzystencji, 29,09,2016, UMCS. Konferencja: Praca ludzka (Instytut Filologii Polskiej UMCS)

 

- Przestrzeń bloga – przestrzeń dramatu, 12,10,2016, Wisła (Uniwersytet Śląski). Konferencja: „Ja” w przestrzeniach aksjologicznych (Zakład Kultury Literackiej UŚ)

2012

- Kościół oczami księży blogerów, 26,10,2012, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Konferencja: Sacrum w literaturze po 1989 roku (Katedra Literatury Współczesnej KUL)

2011

- Poczekalnia w poezji Nowej Fali jako miejsce od-miejscowione, 02,06,2011, Instytut Badań Literackich, Warszawa. Konferencja: Miejsca od-miejscowione (Instytut Badań Literackich)

2010

- Esej powojenny i współczesny wobec językowej rytualizacji historii. Referat wygłoszony na konferencji „Literatura i rytuały”. Organizatorzy: Pracownia Badań nad Tradycją Europejską – Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza,  Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie,  Ciążeń 7 – 9. 06. 2010.

2009

- Zmieniła się mapa świata. O toposie mapy w polskiej literaturze po roku 1989.” Referat wygłoszony na konferencji „Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009 wobec przemian politycznych, społecznych i kulturowych”. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 26-27. 05. 2009.

2008

- Ironiczny autoportret Stanisława Barańczaka. Referat wygłoszony na konferencji „Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura, groteska”. Organizatorzy: Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Wydział Filologiczny oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Instytut Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego (d. Akademia Świętokrzyska) w Kielcach, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kielce 6 – 8. 05. 2008.

 

- Postać księdza w „Ładzie serca” Jerzego Andrzejewskiego i w „Adieu. Przypadki księdza Grosera” Jana Grzegorczyka jako figura nowoczesności. Referat wygłoszony na konferencji „Religijność na progu nowoczesności” zorganizowanej przez Katedrę Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej KUL. Lublin 23 – 24. 10. 2008.

2007

- Formy cykliczne w poetyckim tomie „Kamień, szron” Ryszarda Krynickiego. Referat wygłoszony na konferencji „Cykl liryczny w Polsce”zorganizowanej przez Zakład Literatury Międzywojennej i Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Turośń Kościelna 27-29.09.2007.

 

- O „czarnej” i „białej” legendzie napoleońskiej w powieści „Warunek” Eustachego Rylskiego. Referat wygłoszony na konferencji „Cień złotych skrzydeł”. Organizatorzy: Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Ośrodek Studiów Epoki Napoleońskiej przy Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Pułtusk 22-23. 10. 2007.

2006

- Literatura i kartografia. O toposie mapy w literaturze współczesnej. IX Tydzień Polonistów, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 9-11.05.2006.

2002

- Historia w twórczości poetów nowofalowych. Referat wygłoszony na konferencji „Historia i historyczność w literaturze, sztuce i etyce”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 3-4.05.2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Zdzisław Kudelski
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2019, godz. 20:46 - Magdalena Żmudziak