Pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek została wybrana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu na sędziego ad hoc.

 

Warto dodać, że w gronie pięciorga polskich prawników wybranych do Trybunału jest - obok czworga profesorów - jedynym doktorem, co stanowi uznanie jej wysokich kompetencji.

 

Sędzia ad hoc w strasburskim Trybunale pełni funkcję zastępcy sędziego stałego. Zgodnie z postanowieniami regulaminu Trybunału, na sędziego ad hoc może być wybrana wyłącznie osoba, która charakteryzuje się „najwyższym poziomem moralnym oraz posiada kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego lub jest prawnikiem o uznanej kompetencji”.

 

Dr hab. M Małgorzata Wąsek-Wiaderek jest pracownikiem naukowo-dydaktyczny na stanowisku adiunkta w Katedrze Postępowania Karnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Kryminalistyki KUL. Jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia), a także uznaną specjalistką w dziedzinie międzynarodowej ochrony praw człowieka, procedury karnej i prawa europejskiego.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2014, godz. 13:55 - Liliana Kycia