Urodzony w dniu 10.01.1962 w Zduńskiej Woli; matura: Technikum Elektroniczne im. St. Staszica w Zduńskiej Woli w 1982 roku; studia w KUL w latach 1982-1987 ukończone uzyskaniem tytułu mgr filozofii w 1987 r.

Zajęcia w KUL od 1988 roku. W latach 1990 – 1992 praca na stanowisku st. asystenta w Katedrze Filozofii WSP w Bydgoszczy (wykłady z logiki na wielu wydziałach). W 1991 zatrudniony w KUL na stanowisku st. asystenta, a od 1998 roku na stanowisku adiunkta.

Doktorat w 1997 obroniony w dniu 12 czerwca; rozprawa doktorska: Zagadnienie interpretacji wartości matryc niektórych systemów logik wielowartościowych; promotor rozprawy – prof. S. Kiczuk, recenzenci: prof. T. Kwiatkowski, prof. A.B. Stępień.

Stopień doktora habilitowanego uzyskany w dniu 25 kwietnia 2012 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej:  Przekonania i zmiana przekonań.  Analiza logiczna i filozoficzna, Lublin 2011; recenzenci w przewodzie: prof. dr hab. Jacek Paśniczek, prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski, dr hab. Ryszard Kleszcz, prof. UŁ, o. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL.

Od 1 września 2012 r. do 30 września 2019: Dyrektor Instytutu Filozofii Teoretycznej (potem Instytutu Filozofii) Wydziału Filozofii KUL.

Od 1 września 2020: Dziekan Wydziału Filozofii KUL.

Prowadził wykłady z logiki, logiki formalnej oraz logiki prawniczej na wielu wydziałach KUL oraz m.in. w Lubelskiej Szkole Wyższej im. Władysława Jagiełły oraz w Wyższej Szkole Służby Społecznej im. ks. F. Blachnickiego w Suwałkach.

Zainteresowania: filozofia logiki, logiki wielowartościowe, logiki wiedzy i przekonań, dydaktyka logiki oraz prawnicze zastosowania logiki.

Przyjęcia interesantów:

wtorek 11.30-12.30
sala GG-250

Kontakt

tel. 48 81 445 42 71
e-mail: dziekanwf [at] kul.pl


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona