- 1997-2002, studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zakończone obroną pracy magisterskiej pisanej na seminarium z prawa finansowego, pt. Ceny transferowe;
- 2003-2006, studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; rozprawa doktorska przygotowywana pod kierunkiem prof. dr hab. S. Wrzoska, pt. Prawnoadministracyjne aspekty bezpieczeństwa energetycznego kraju;
- VII-VIII 2000, praktyka zawodowa w sekretariacie Rządu RP ds. Negocjacji o Członkostwo w Unii Europejskiej;
- VII 2001, praktyka zawodowa w Departamencie Podatków Bezpośrednich, Wydział Spółek Prawa Handlowego Ministerstwa Finansów;
- 2006-nadal, asystent w Katedrze Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek w godz.: 11.30 - 13.00
Pokój C-723

Kontakt

Telefon 48 81 445 37 34


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona