Uniwersytet / Władze / Dziekani i prodziekani / Wydział Nauk Humanistycznych / dr hab. Monika Sidor, prof. KUL

Prodziekan ds. kształcenia
dr hab. Monika Sidor, prof. KUL

dr hab. Monika Sidor, prof. KUL


Zainteresowania naukowe: pogranicza literatury i historii, fikcja a fakt w literaturze, antropologia literacka, problemy autobiografizmu, samoświadomość pisarza, Rosja w twórczości emigrantów rosyjskich, duchowość w literaturze rosyjskiej, przestrzeń miejska w twórczości emigrantów rosyjskich, historia i pamięć w literaturze rosyjskiej XX i XXI wieku.

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek i czwartek, godz. 12.00-13.00
via MS Teams (po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Katarzyną Sochą)

Kontakt:

e-mail: ksocha@kul.pl;
tel. 81 445 44 46


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona