1. Kariera naukowa:

mgr od 14 VI 2000

dr od 24 XI 2005

od 15 II 2006 asystent w katedrze Makrostruktur Społecznych

od 1 X 2007 adiunkt najpierw w katedrze Makrostruktur Społecznych, obecnie w Katedrze Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych

 

2. Osiągnięcia:

2008 - Nagroda Rektora KUL - IV stopnia - za książkę Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej

2010 - projekt "Wrażliwi społecznie"- autorstwo narzędzia badawczego oraz raportu z badań "Wykluczeni i wykluczenie społeczne w oczach pracowników samorządowych - analiza problemu i skuteczne metody przeciwdziałania."

2010 - Badanie bezrobotnych kobiet z woj. lubelskiego raport: http://www.europerspektywa.pl/raport_k.pdf

 

3.Zainteresowania naukowe:

Socjologia miasta, w szczególności przestrzeń publiczna we współczesnym mieście; wykluczenie społeczne w kontekście uczestnictwa w życiu miejskim; kultura miejska i miejsce kultury w mieście; gender i teorie feministyczne.

 

Wybrane publikacje:

2007 – monografia Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej.

2010 - Tradycja i współczesność. 90 lat socjologii w KUL - współredakcja.

2012 - Przestrzeń w mieście - jej wartość i znaczenie, w: Segmenty aktywności społecznej a wartości. red. Jan Szymczyk , KUL Lublin, s. 285-300.

2013 - Zjawisko kiczu w przestrzeni miejskiej. w: Zeszyty Naukowe KUL, Rok 56 (2013) , nr 2–3, s. 222–223.

2014 - Lubelski Obszar Metropolitalny - między teorią a praktyką w: Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian, red. Kuć Czajkowska, M. Sidor, wyd UMCS, Lublin, 99-111.

2015 - Nowe ruchy miejskie i miejskie grupy inicjatywne jako przykłady społeczeństwa zaangażowanego, w: Kultury kontestacji, red.T. Maślanka, R. Wiśniewski, wyd. UW, Warszawa, ss 101-115.

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2017, godz. 04:22 - Tomasz Peciakowski