Aktualności / Wydarzenia

Dr Michał Dworski autorem najlepszego debiutu historycznego

Dr Michał Dworski otrzymał I nagrodę w XVI edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w dziedzinie historii najnowszej za rozprawę doktorską „Dyplomaci z agrément. Polskie powojenne misje dyplomatyczne i konsularne w państwach uznających legalność rządu RP na uchodźstwie”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Jarosława Rabińskiego, prof. KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!