Dr Urszula Soler

 

Wykształcenie

2004 – 2007 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie Socjologia, specjalność: socjologia organizacji;

2001 – 2004  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Socjologia – magister;

1998 – 2003  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Filologia polska, specjalizacja: pedagogiczna i edytorska – magister.

 

 

Języki obce

Język angielski - bardzo dobra znajomość w mowie i w piśmie;

Język włoski - bardzo dobra znajomość w mowie i w piśmie.

 

 

 

 

Członkostwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach społecznych i naukowych

 

 

1.European Communication Research and Education Association, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgium, Media&City Temporary Working Group, Vice-chair.

2.YWEA Young Women Entrepreneurs Association, Mediolan, Włochy, Partnership Coordinator.

3.Center for Anthropology of religion and cultural change (ARC); Collaborator.

4.WorkLife Balance Award pod patronatem Regione Lombardia i  ALTIS - Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – członek składu sędziowskiego.

5.Polish Academic Network of Technology Assessment.

6.Polskie Towarzystwo Oceny Technologii.

 

Zagraniczne staże i stypendia naukowe

 

1.01.06.2012 – 30.08.2012 – stypendium badawcze projektu „Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL”, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia); tematyka: CSR (społeczne odpowiedzialność przedsiębiorstw), międzykulturowa przedsiębiorczość kobieca;

2. 01.01.2011 – 30.06.2011 - Stypendium badawcze Ministero degli Affari Esteri (Ministerstwa Spraw Zagranicznych Włoch), Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia); Interdyscyplinarny projekt badawczy zatytułowany “L’Italia generativa”;

3. 3. 01.01.2010 – 30.06.2010 - Stypendium badawcze Ministero degli Affari Esteri (Ministerstwa Spraw Zagranicznych Włoch), Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia); Interdyscyplinarny projekt badawczy zatytułowany “L’Italia generativa”;

4. 01.09.2008 – 31.01.2009 Stypendium naukowe Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia); tematyka: Interdyscyplinarne badania poświęcone wspólnocie Couch Surfing w Mediolanie.

5. 14.11.2013 – 18.11.2013 Kwerenda naukowa; Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia); tematyka – socjologia włoska.

6. 16.06.2013 – 05.07.2013 Kwerenda naukowa; Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia); tematyka – socjologia włoska.

7. 05.04.2013 – 14.04.2013 12. Erasmus "Mobilność" 2012/2013 wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych; Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia).

8. 12.11.2012 – 21.11.2012 Kwerenda naukowa; Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia); tematyka – socjologia mody, corporate social responsibility.

9. 13.10.2012 – 24.10.2012 Kwerenda naukowa; Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia); tematyka – socjologia mody, corporate social responsability.

10. 11.07.2011 – 28.07.2011 Kwerenda naukowa; Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia); tematyka – socjologia mody.

 

Nagrody

 1. Ministerstwo Obrony Narodowej – brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju” – 09.05.2013
 2. Nagroda Rektora KUL za pracę zawodową wykraczającą poza zakres wyznaczonych obowiązków służbowych oraz promocję KUL w kraju – 19.12.2007
 3.             Nagroda Rektora KUL za pracę zawodową wykraczającą poza zakres wyznaczonych obowiązków służbowych oraz promocję KUL w kraju – 21.12.2005

 

 

Projekty w realizacji i ocenie

 

1.PWP – Wykwalifikowane kadry kluczem do zwiększenia konkurencyjności MŚP z województwa podkarpackiego, Program: Program Kapitał Ludzki, Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Rzeszów 2013 – koordynator ds. współpracy ponadnarodowej.

2. PWP – Nowe perspektywy społecznej odpowiedzialności sektora B+R w województwie podkarpackim, Program: Program Kapitał Ludzki, Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Rzeszów 2013 – koordynator ds. współpracy ponadnarodowej.

3. FOODSAVING: social innovation applied to food surfeits recovery, Integrated project for the experimentation of initiatives that promote and boost human capital in research with direct benefits for Lombardy, Action 3, Step 2, Lombardy Region and Cariplo Foundation, Milano 2013 - international co-operator.

4. Microglobalization on Internet, Interdyscyplinarny projekt badawczy, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italia 2013, badacz.

5. PWP Badania, Innowacje, Rozwój, Program: Program Kapitał Ludzki, Priorytet: 8 Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Lublin 2012 - koordynator ds. współpracy ponadnarodowej.

6.  PWP Kobieta aktywna, profesjonalna liderka, Program: Program Kapitał Ludzki, Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora eknomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Lublin 2012 - koordynator ds. współpracy ponadnarodowej.

7. L’Italia generativa. Interdyscyplinarny projekt badawczy, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia) i Istituto Luigi Sturzo (Roma, Italia) 2010 – 2012.

 

Organizacja konferencji i innych wydarzeń społecznych

 1. Członek Komitetu Organizacyjnego XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sieć przestrzenią gospodarczej, społecznej i politycznej w Europie Środkowej i Wschodniej, 26-28 maja 2014.
 2. Współorganizator międzynarodowej konferencji Media & The City, Milano 2012.
 3. Przewodniczący komitetu organizacyjnego IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kultura a rynek”, Nałęczów 12 – 14 maja 2008.
 4. Członek Rady Programowej konferencji naukowej „Szkolenie młodzieży na potrzeby bezpieczeństwa państwa”, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 21 czerwca 2007.
 5. Sekretarz VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowoczesność – Ponowoczesność – Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej”, Nałęczów 14 – 16 maja 2007.
 6. Sekretarz VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowa ekonomia
  a społeczeństwo”, Nałęczów 15 – 17 maja 2006.
 7. Sekretarz VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Religia a gospodarka”, Nałęczów 16 - 18 maja 2005.

   8.     Organizator II Zawodów Sportowo-Obronnych Młodzieży Akademickiej i Wojska Polskiego „Cool-Armia 2008” w Opolu Lubelskim.

    9.     Organizator I Zawodów Sportowo-Obronnych Młodzieży Akademickiej i Wojska Polskiego „Cool-Armia 2007” w Lublinie.

    10.  Organizator II Zawodów Sportowo-Obronnych „Cool Puszcza 2006” w Chełmie.

    11.  Organizator I Zawodów Sportowo-Obronnych „Cool Puszcza 2005” w Chełmie.

 

 

Publikacje (wybrane)

1. Od podglądactwa do profesji. Nowy wymiar socjologii mody [w:] „Transformacje. Pismo interdyscyplinarne” (oddane do recenzji).

2. Kryzys jako szansa? W stronę nowych modeli biznesu [w:] S. Partycki (red.), Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s.59-71.

3. MoVimento 5 Stelle włoskim przykładem wpływu Web marketingu politycznego na kształtowanie opinii publicznej [w:] Idee, wartości, słowa w życiu publicznym, Łódź 2013. (oddane do druku)

4. Cyberculture in the city – conferenza Media & The City, Milano 2012 (w druku).

5. Economical Crisis – the new life or the end of the culture? The example of Italy [in:] S. Partycki (ed.), Kryzys finansowy-przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2012, V. II, p.433-450.

6. Fenomen i dylematy polskiej tożsamości narodowej [w:] Kultura pamięci czynnikiem rozwoju społeczności lokalnej. 150 lat po Powstaniu Styczniowym, Biała Podlaska 2013. (oddane do druku)

7. Europejskie dyskusje o etyce socjologicznej [w:] Etyczne problemy zawodu socjologa, Lublin 2014.(oddane do druku)

8. Między teatrem a polityką – socjologiczne studium przypadku, „Czas Kultury” – czasopismo społeczno-kulturalne. (oddane do druku)

9. Cyberculture in the city on the example of Lublin [w:] Cztery oblicza przyszłości miasta, Lublin 2014 (oddane do druku)

10.  The Birth and Origins of Italian Sociology [w:] “Transformacje. Pismo interdyscyplinarne”. (oddane do recenzji)

11.  Recepcja “Brata naszego Boga” Karola Wojtyły w literaturze, teatrze i filmie (oddane do recenzji)

12.  Absolwenci socjologii KUL w województwie lubelskim – jaka przyszłość? (oddane do recenzji)

13.  Economical Crisis – the new life or the end of the culture? The example of Italy [w:] S. Partycki (red.), Kryzys finansowy-przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2012, T. II, s.433-450.

14. Last Minute Market – odpowiedzią na społeczne potrzeby czy rekacją na kryzys [w:] Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, Lublin 2010,  T. II, ss. 403 - 414.

15.  Rola młodzieżowych organizacji pro obronnych w tworzeniu bezpieczeństwa Polski i Ukrainy [w:] Polska i Ukraina w wielowymiarowym procesie integracji, red. H. Binkowski, A. Gleń i in., Warszawa 2010, SRWO, ss. 264 – 268.

16. Kultura organizacyjna a rozwój młodzieżowych organizacji proobronnych na przykładzie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” [w:] S. Partycki (red.), Kultura a Rynek, Lublin 2008, t. 1, ss. 431 – 437.

17. Couchsurfing - kultura wirtualna czy realna? [in:] S. Partycki (ed.) E-gospodarka,
E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej
, Lublin 2009, vol.2, p. 85-90.

18. Legia Akademicka KUL szansą na rozwój młodzieżowej współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy? – konferencja AON. (in printing)

19. Nimby Effect in rational choice theory perspective [w:] A. Makštutis (red.),
Modern tendencies of management,Wilno 2008, ss. 363 - 368

20.  Socioeconomic problems of the Polish spas: history and contemporary situation – Urszula Lulkiewicz, Adam Szromek [w:] A. Makštutis (red.), Modern tendencies
of management
,Wilno 2008, ss. 369 – 377.

21. Kultura organizacyjna a rozwój młodzieżowych organizacji proobronnych
na przykładzie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza
[w:] S. Partycki (red.), Kultura a Rynek, Lublin 2008, t. 1, ss. 431 – 437.

22. Rola młodzieżowych organizacji proobronnych w tworzeniu bezpieczeństwa Polski
i Ukrainy
[w:] T. Kubaczyk, H. Binkowski (red.) Partnerstwo strategiczne Polski
i Ukrainy wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego
, Krasiczyn 2008, ss. 305 – 311.

23. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II we współpracy naukowej z Ukrainą
[w:] J. Buczyński, H. Binkowski, Polska i Ukraina w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego (aspekty militarne i pozamilitarne), Przemyśl 2007, s. 262 – 269.

24. Młodzieżowe organizacje proobronne w tworzeniu bezpieczeństwa Polski
[w:] S. Partycki (red.), Nowoczesność – Ponowoczesność – Społeczeństwo Obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007, t. 2, s. 150 – 154.

25.  Recenzja O nowoczesnym zarządzaniu majątkiem – rady dla potomnych Karola Belina Brzozowskiego. Źródła do dziejów gospodarstwa ziemiańskiego na Kresach
w XIX wieku
, Piotr Franaszek (red.), Kraków 2005, ss. 179, „Zeszyty Naukowe KUL”, Lublin 2007.

26. Rola europejskiej edukacji obronnej w tworzeniu bezpieczeństwa, IV Konferencja Naukowo-Praktyczna „Problemy rozwoju terenów przygranicznych oraz ich udział
w procesach integracyjnych”
, Łuck 2007, ss. 207-213.

27. Turystyka przemysłowa a kształtowanie tożsamości młodzieży na przykładzie Lubelszczyzny [w:] T. Burzyński (red.),  Dziedzictwo kultury przemysłowej jako szansa rozwoju turystyki europejskiej, Katowice 2007, s. 183 - 187.

28. Wartości europejskie a tożsamość narodowa młodzieży – Trzecia Konferencja Naukowo-Praktyczna „Procesy integracji europejskiej i współpraca transgraniczna”, Łuck 2006, ss. 425 – 428.

29. Wizerunek młodzieżowych organizacji proobronnych Lubelszczyzny w Internecie
[w:] S. Partycki (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, Wydawnictwo KUL,
Lublin 2006, t. 2, ss. 62 – 66.

30. Problemy bezpieczeństwa narodowego w kontekście integracji europejskiej, Trzecia Konferencja Naukowo-Praktyczna “Problemy rozwoju terenów przygranicznych
oraz ich udział w procesach integracyjnych”
, Łuck 2006, ss. 55 – 59.

31.Youth defensive education: the case of Poland, International Scientific Conference “Education in the conditions of social changes”, Daugavpils 2006, ss. 202 – 206.

32.  Organizacje pozarządowe w procesie kształtowania postaw społecznych.
Na przykładzie Polski
, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania współpracy transgranicznej. Polska - Ukraina 2006”, Chełm 2006, s. 173 – 179.

33.  Wartości moralne w teorii racjonalnego wyboru [w:] S. Partycki (red.),
Religia a gospodarka,  Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, t. 1, ss. 366 – 369.

 

Odczyty

 

1. Cyberculture in the city – conferenza “Media & The City”, Milano 2012.

2. Wartości a immanentna zmiana organizacyjna – konferencja „Organizacja
jako proces. Interpretatywna socjologia pracy i organizacji
”, Łódź 2005.

 

Opieka merytoryczna

 

1.Magdalena Berbeć, Rola młodzieżowych organizacji proobronnych w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego na przykładzie Legii Akademickiej KUL
[w:] W. Śmiałek (red.) Bezpieczeństwo narodowe w XXI wieku z punktu widzenia młodzieży, Warszawa 2008, s. 220 – 225.

2. Emilia Wilk, Szkolenie młodzieży na potrzeby obronne państwa, czyli słów kilka
na temat zasadniczej służby wojskowej
[w:] M. Kozub (red.) Szkolenie młodzieży
na potrzeby bezpieczeństwa państwa
, Warszawa 2007, s. 162 – 170.

 

Ekspertyzy i raporty

 

1.Stan aktualny, perspektywy i bariery rozwoju infrastruktury transportowej w powiecie puławskim, świdnickim i Łęczyńskim w ramach Projektu systemowego Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny w latach 2010-2013.

2. Los absolwentów socjologii KUL w województwie lubelskim – raport – stan na rok 2012.

 

 

 

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2014, godz. 20:48 - Alina Betlej