Organizacja konferencji i innych wydarzeń społecznych

  1. Członek Komitetu Organizacyjnego XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sieć przestrzenią gospodarczej, społecznej i politycznej w Europie Środkowej i Wschodniej, 26-28 maja 2014.
  2. Współorganizator międzynarodowej konferencji Media & The City, Milano 2012.
  3. Przewodniczący komitetu organizacyjnego IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kultura a rynek”, Nałęczów 12 – 14 maja 2008.
  4. Członek Rady Programowej konferencji naukowej „Szkolenie młodzieży na potrzeby bezpieczeństwa państwa”, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 21 czerwca 2007.
  5. Sekretarz VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowoczesność – Ponowoczesność – Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej”, Nałęczów 14 – 16 maja 2007.
  6. Sekretarz VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowa ekonomia
    a społeczeństwo”, Nałęczów 15 – 17 maja 2006.
  7. Sekretarz VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Religia a gospodarka”, Nałęczów 16 - 18 maja 2005.

8.     Organizator II Zawodów Sportowo-Obronnych Młodzieży Akademickiej i Wojska Polskiego „Cool-Armia 2008” w Opolu Lubelskim.

9.     Organizator I Zawodów Sportowo-Obronnych Młodzieży Akademickiej i Wojska Polskiego „Cool-Armia 2007” w Lublinie.

10.  Organizator II Zawodów Sportowo-Obronnych „Cool Puszcza 2006” w Chełmie.

11.  Organizator I Zawodów Sportowo-Obronnych „Cool Puszcza 2005” w Chełmie.

 

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2014, godz. 22:19 - Alina Betlej