Zagraniczne staże i stypendia naukowe

 

 

1.               01.06.2012 – 30.08.2012 – stypendium badawcze projektu „Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL”, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia); tematyka: CSR (społeczne odpowiedzialność przedsiębiorstw), międzykulturowa przedsiębiorczość kobieca;

2.               01.01.2011 – 30.06.2011 - Stypendium badawcze Ministero degli Affari Esteri (Ministerstwa Spraw Zagranicznych Włoch), Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia); Interdyscyplinarny projekt badawczy zatytułowany “L’Italia generativa”;

3.               3. 01.01.2010 – 30.06.2010 - Stypendium badawcze Ministero degli Affari Esteri (Ministerstwa Spraw Zagranicznych Włoch), Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia); Interdyscyplinarny projekt badawczy zatytułowany “L’Italia generativa”;

4.               01.09.2008 – 31.01.2009 Stypendium naukowe Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia); tematyka: Interdyscyplinarne badania poświęcone wspólnocie Couch Surfing w Mediolanie.

5.               14.11.2013 – 18.11.2013 Kwerenda naukowa; Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia); tematyka – socjologia włoska.

6.               16.06.2013 – 05.07.2013 Kwerenda naukowa; Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia); tematyka – socjologia włoska.

7.               05.04.2013 – 14.04.2013 12. Erasmus "Mobilność" 2012/2013 wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych; Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia).

8.               12.11.2012 – 21.11.2012 Kwerenda naukowa; Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia); tematyka – socjologia mody, corporate social responsibility.

9.               13.10.2012 – 24.10.2012 Kwerenda naukowa; Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia); tematyka – socjologia mody, corporate social responsability.

10.            11.07.2011 – 28.07.2011 Kwerenda naukowa; Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia); tematyka – socjologia mody.

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2014, godz. 22:16 - Alina Betlej