Koordynatorzy Sekcji:

Agnieszka Szadorska

Bartosz Soska

 

Opiekun naukowy:

dr Małgorzata Gałązka - adiunkt w Katedrze Prawa Karnego

 

 

 

Plany na rok akademicki 2010/2011

 

  • Udział w sympozjum naukowym z UMCS pn. „Nowe regulacje ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie a kodyfikacje karne”;

student V roku prawa KUL Piotr Świerczyński wygłosił referat pt. „Zmiany ustawy o zapobieganiu przemocy w rodzinie a kontratyp karcenia małoletniego

(16 grudnia 2010r.)

  • Konferencja studencka z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (kwiecień 2011r.) dotycząca prawnokarnych aspektów prawa medycznego wyjazd do Krakowa

  • Szkolenia i warsztaty z zakresu prawa karnego, procedury karnej i kryminalistyki

  • Spotkania z praktykami (sędziami, prokuratorami, adwokatami)

Autor: Aleksander Panfil
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2013, godz. 15:59 - Marta Ordon