Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Barbara Kudrycka powołała Ks. prof. Mirosława Kalinowskiego, Dziekana Wydziału Teologii KUL, na członka Zespołu do Spraw Nagród.