UWAGA! Zgłoszenia przyjmujemy do 20 maja 2018 r.:karta_zgloszeniowa

 

 

Tematyka konferencji

 

Celem konferencji jest podjęcie wspólnej refleksji i dyskusji nad współczesnymi problemami  widzianymi oczami młodych pedagogów.  Jest to doskonała okazja do podzielenia się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami  dotyczącymi praktyki pedagogicznej. 

 

Nasza konferencja podzielona będzie na trzy bloki.

 

Pierwszy blok przeznaczony jest dla studentów.

Każdy ze studentów ma możliwość w kilkuminutowym wystąpieniu wyrazić  jakie problemy, zagrożenia dostrzega- co jest dla niego ważne, istotne,  na co jego zdaniem należy zwrócić szczególną uwagę  zarówno w praktyce jak i teorii pedagogicznej. Mile widziane są tematy związane z własnymi pracami licencjackimi  i magisterskimi.  

 

W drugim bloku swoje pedagogiczne  rozważania przedstawią absolwenci naszej uczelni, obecnie pracujący w zawodzie.  

Opowiedzą o swoich doświadczeniach oraz o tym  jak łączą wiedzę zdobytą na studiach z praktyką  pedagogiczną.

 

W trzeciej części naszej konferencji głos zabiorą nauczyciele akademiccy, przedstawiając postulaty współczesnej refleksji i działalności pedagogicznej z naukowego punktu widzenia.

 

Nasza konferencja to wyjątkowe spotkanie młodych, początkujących  praktyków z doświadczonymi teoretykami.

 

 

 

 

Informacje ogólne

 

  • Konferencja odbędzie się w instytucie Pedagogiki KUL ul. Droga Męczenników Majdanka 70 Lublin
  • Konferencja jest bezpłatna
  • Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o przesyłanie tematów i streszczeń wystąpień do dnia 20 maja 2018 r. (niedziela) na adres kolopedagogiczne@gmail.com
  • Pomocy w przygotowaniu wystąpienia udzielą promotorzy oraz Ks. dr Marek Jeziorański
  • Informacji o konferencji udziela Ks. dr Marek Jeziorański jezioranski2001@gmail.com oraz Paulina Starzomska, paulinast94@gmail.com
  • Program konferencji zostanie podany 23 maja 2018 r.

 

Organizatorzy konferencji zapewniają poczęstunek.

 

 

Komitet organizacyjny:

ks. dr Marek Jeziorański

Baran Dorota

Gałka Kamila

Kusz Rafał

Marzec Kinga

Mikler Magdalena

Smoleń Elżbieta

Starzomska Paulina

Ścibior Aleksandra

 autor plakatu: Rafał Kusz

Autor: Aleksandra Ścibior
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2018, godz. 21:52 - Aleksandra Ścibior