EGZAMINY

Wszystkie kursy przygotowują do egzaminów międzynarodowych, np. FCE, CAE, TELC (wszystkie typy i poziomy), BEC-Business English (wszystkie poziomy), LCCI, egzamiów wewnętrznych (dla studentów KUL) oraz międzynarodowych egzaminów specjalistycznych na różnych poziomach (LCCI).

1) Egzaminy Cambridge ESOL: FCE, CAE, TOLES (Test of Legal English Skills)

2) Egzaminy TELC

3) Egzaminy LCCI
Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2007, godz. 14:49 - Sławomir Radziemski