Jest wśród nas

 

Zawsze miło wspominam te dwa lata współpracy z ówczesnym Docentem Księdzem Karolem Wojtyłą.


W Lublinie współpracowaliśmy na Wydziale Filozoficznym w jak największej przyjaźni. Będąc kierownikiem Zakładu Etyki, nieraz zapraszałem Go, by wygłosił konferencje dla studentów. Nigdy nie odmówił, a konferencje Jego cieszyły się wielkim zainteresowaniem młodzieży akademickiej. Często też razem dyskutowaliśmy na temat różnych zagadnień etycznych, już to w mieszkaniu ówczesnego dziekana profesora Jerzego Kalinowskiego, już to w dziekanacie Wydziału Filozoficznego. Raz taka dyskusja przeciągnęła się do północy. Stróż o tym nie wiedział. Zamknął bramę i poszedł sobie, tak że musieliśmy wyskakiwać przez okno na ulicę, i to w momencie, kiedy właśnie przechodziła warta milicji obywatelskiej. Była z nami wówczas także pani profesor Hanna Waśkiewicz i profesor Józef Keller.


Należy się przede wszystkim wdzięczność opatrzności Bożej, a następnie profesorom: Stefanowi Swieżawskiemu i Jerzemu Kalinowskiemu, że odkryto naukowy talent Księdza Karola Wojtyły i powołano Go na wykładowcę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

 

* Prof. dr hab. Feliks W. Bednarski OP (1911-2006), profesor uniwersytetu Angelicum w Rzymie, poprzednik księdza profesora Karola Wojtyły na stanowisku kierownika Zakładu i Katedry Etyki KUL.