Wspomnienia uszeregowane są w porządku alfabetycznym nazwisk auto­rów. Jakakolwiek próba innego ich uporządkowania, na przykład według zawartej w nich treści, byłaby narażona na słuszny zarzut schematyzowania tego, co cen­ne właśnie dzięki swej nie poddającej się klasyfikacjom barwnej różnorodnoś­ci. Dodano jedynie tytuły wspomnień: niektóre pochodzą od autorów, inne od redakcji. Być może pomogą one uchwycić to, co w poszczególnych głosach wydaje się godne uwagi.

 

Aby pokazać bogactwo relacji ówczesnego Księdza, potem Biskupa, Kardynała Wojtyły, a wreszcie Papieża Jana Pawła II ze społecznością Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, poproszono o wspomnienia osoby, które w różnoraki sposób były związane z Jego Osobą. I tak zamieszczone są wspomnienia ówczesnych przełożonych, współpracowników, profesorów, uczniów oraz pracowników administracji.

 

Niektóre wspomnienia pochodzą z wcześniejszego wydania Obecności, dlatego ich autorzy dopowiadają kilka zdań refleksji po śmierci Jana Pawła II. (Refleksje te zamieszczone zostały po gwiazdce).

 

O każdym z autorów podano krótką notkę informującą o jego stanowisku, zwłaszcza w KUL-u, niekiedy także o naukowych związkach z Kardynałem Karolem Wojtyłą - Janem Pawłem II.