Z wielką radością informujemy, że tegoroczną nagrodę główną Stowarzyszenia Wydawców Katolickich otrzymała S. Profesor Zofia Zdybicka. Nagrodę główną FENIKS 2011 przyznano S. Profesor Zofii Józefie Zdybickiej za stworzenie i rozpropagowanie w świecie klasycznej szkoły filozofii religii, twórcze zaangażowanie w prace Prymasowskiej Rady Społecznej i całego Kościoła w Polsce.

Ogłoszenie laureatów FENIKSA 2011 miało miejsce w piątek, 8 kwietnia br., podczas uroczystości otwarcia XVII Targów Wydawców Katolickich na Zamku królewskim w Warszawie.

XVII Targi Wydawców Katolickich odbywają się w tym roku w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Tematem przewodnim jest Błogosławiony Jan Paweł II - Osoba - Życie - Działalność - Świadectwo.

 

Czcigodna Siostro Profesor,
serdecznie gratulujemy tego zaszczytnego wyróżnienia


Informacja na podst. eKAI.pl