Aktualności

Filozofia realistyczna wobec wyzwań współczesności

Zapraszamy na XXIII Sympozjum Metafizyczne pt. Filozofia realistyczna wobec wyzwań współczesności z cyklu Zadania Współczesnej Metafizyki. Sympozjum odbędzie się 9 grudnia 2021 r. w formie zdalnej na platformie MS Teams -  bit.ly/metafizyka_2021.

 

Sympozjum dedykowane jest o. prof. Mieczysławowi A. Krąpcowi OP oraz ks. prof. Andrzejowi Maryniarczykowi SDB. Przypadająca w tym roku 100. rocznica urodzin o. prof. Krąpca jest okazją, aby w ramach dedykowanego mu spotkania prześledzić doniosłość i aktualność jego myśli, która w obliczu wyzwań współczesności jeszcze pełniej odsłania swój uniwersalizm. Podejmując temat Filozofia realistyczna wobec wyzwań współczesności, pragniemy przypomnieć najważniejsze obszary filozoficznych dociekań o. Krąpca (filozofia, człowiek, kultura, prawo, państwo), w obrębie których aktualnie toczą się ożywione dyskusje i spory. Udział zaproszonych prelegentów, wybitnych znawców dyskutowanych problemów, zaliczających się nierzadko do grona uczniów lub współpracowników o. Krąpca, jest gwarancją interesującego i owocnego spotkania. Sympozjum dedykowane jest także ks. prof. Maryniarczykowi, następcy i kontynuatorowi o. Krąpca, w 1. rocznicę przedwczesnej śmierci.

 

Sympozjum jest organizowane przez Katedrę Metafizyki KUL, Katedrę Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.