Formularz zgłoszeniowy
„Przedsiębiorstwo, organizacja społeczna w strukturach sieci. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej”
23-25 Maj 2016, NałęczówOsoba 1: 
Imie i nazwisko
Tytuł naukowy
Zajmowane stanowisko

Osoba 2: 
Imie i nazwisko
Tytuł naukowy
Zajmowane stanowisko

Osoba 3: 
Imie i nazwisko
Tytuł naukowy
Zajmowane stanowisko

Instytucja: 
Nazwa:
NIP:
Ulica i nr:
Miejscowosc:
Kod pocztowy:
tel.:
fax.:
E-mail.:

Adres, na który ma został wystawiona faktura VAT:
Nazwa:
Ulica i nr:
Miejscowosc:
Kod pocztowy:

 

Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2016, godz. 20:36 - Alina Betlej