Forum kadry wspomagania oświaty , jest projektem realizowanym przez firmę  MIR CONSULTING w partnerstwie z Podlaskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku będącym jednostką organizacyjną AXON Centrum Edukacyjno Medyczne Leszek Twarowski oraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Projektowi patronuje Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia.

 

MIR Consulting – dotacje unijne, biznesplany, usługi księgowe, szkolenia BHP     

 

 

Tematem projektu jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych uczniów poprzez udział pracowników instytucji wspomagających i trenerów w szkoleniach i przeprowadzenie przez nich kompleksowego procesu wspomagania w placówkach. W projekcie weźmie udział 900 osób.

 

 

Projekt będzie realizowane w terminie do 2020-05-31 na obszarze całego kraju. Całkowita wartość projektu to 7 363 753,45 zł, wartość dofinansowania to 7 142 840,84 zł.

 

Projekt pn. „Forum kadry wspomagania oświaty” jest realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja na lata 2014-2020.

 

Regulamin projektu, dokumenty rekrutacyjne oraz wzory umów dostępne są pod linkiem:

http://www.mir-consulting.pl/forum-kadry-wspomagania-oswiaty/

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2019, godz. 15:30 - Piotr Siemaszko