Aktualności / Wydarzenia

Francja i Solidarność – wernisaż i spotkanie z dyplomatami

Uroczyste otwarcie wystawy „Francja i Solidarność. W obronie praw człowieka” oraz spotkanie społeczności akademickiej KUL z przedstawicielami Ambasady Francji w Polsce odbyły się 25 maja na KUL. Wydarzenia poświęcone relacjom polsko-francuskim, m.in. w trudnym dla Polaków okresie stanu wojennego, zorganizowała Romanistyka KUL. – Solidarność Unii Europejskiej ma obecnie swoje źródło w solidarności, którą Polska świadczy Ukrainie – podkreślił francuski dyplomata, jeden z gości wernisażu.

Stan wojenny to nie tylko brak niedzielnego teleranka. To brak żywności, brak leków, brak benzyny, brak łączności telefonicznej. To odcięcie Polaków od wiadomości o tym, co naprawdę dzieje się w Polsce, co dzieje się z ich najbliższymi. To również odcięcie Zachodu od informacji, jak wygląda sytuacja w Polsce – powiedziała podczas wernisażu prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL, która przypomniała też o pomocy, jakiej Polsce, zaledwie kilka dni po 13 grudnia 1981 r., udzieliła Francja.

Radio France zaczęło codzienną audycję poświęconą Polsce, a we Francji powstało specjalne biuro koordynujące działania organizacji humanitarnych wspierających Polaków. Ponadto do krajów ówczesnej Wspólnoty Europejskiej Francja wystosowała apel o pomoc dla Polski, co zostało przez większość z nich przyjęte pozytywnie wymieniła prof. Klimek-Grądzka. Zwróciła też uwagę, że w pomoc Polakom, uciskanym przez władze komunistyczne, zaangażowali się też obywatele Republiki Francuskiej, którym poświęcona jest ekspozycja.

Wystawa „Francja i Solidarność. W obronie praw człowieka”, którą poza Ambasadą Francji w Polsce przygotowały Instytut Francuski w Polsce oraz Ośrodek Kultury Francuskiej, przypomina, że w latach 80. XX wieku społeczeństwo francuskie wykazało solidarnościową postawę wobec Polski próbującej uwolnić się od systemu komunistycznego i zduszonej w warunkach stanu wojennego.

Wśród 14 plansz, które zobaczyli goście ekspozycji, jedna opowiada np. o pielęgniarce Marie-Therese Doridot, która mimo że nie miała żadnych powiązań z Polską, zaangażowała się w przewóz leków do naszego kraju w okresie stanu wojennego. W sumie, w latach 1981-1991, wzięła udział aż w 30 misjach humanitarnych do Polski, a ponadto wraz z koleżankami wspierała oddział pediatryczny chorób zakaźnych w szpitalu w Nowej Hucie. Poza pomocą medyczną Doridot zaangażowała się w zbiórkę ponad 10 tysięcy książek dla polskich placówek oświatowo kulturalnych.

Obecny na spotkaniu na KUL Audelin Chappuis, który jest radcą ds. współpracy kulturalnej w Ambasadzie Francji i dyrektorem Instytutu Francuskiego w Polsce zaznaczył, że ekspozycja ta po raz pierwszy pojawiła się poza Warszawą. – To wystawa, która ma oddać hołd wszystkim osobom, które zaangażowały się w ten zryw Solidarności, bo odczuwając pragnienie wolności stanowczo nie chciały poddać się fatalizmowi powiedział Chappuis, dodając też, że w pomoc Polakom w tamtych latach zaangażowało się aż 300 francuskich stowarzyszeń.

Dyplomata podkreślił też znaczenie KUL w okresie komunizmu w Polsce. – Katolicki Uniwersytet Lubelski słynął z wolności, którą w tamtym czasie cieszyli się wykładowcy i studenci – przypomniał Chappuis, dodając, że relacje z wszechnicą katolicką są nie tylko dobre, ale i intensywne. W tym kontekście zapowiedział, że już 26 maja w Ambasadzie Francji w Polsce odbędzie się konferencja poświęcona dziedzictwu Michaiła Hellera rosyjskiego badacza i krytyka komunizmu zorganizowana we współpracy ze związanym z KUL Jędrzejem Piekarą. Ponadto zapowiedział, że ambasada będzie partnerem powstającej na KUL Akademii Dyplomacji, m.in. dlatego, że język francuski  jak stwierdził jest językiem dyplomacji.

Radca nawiązał też do agresji, której Ukraina doświadcza ze strony Rosji. – I teraz, kiedy patrzymy na wojnę w Ukrainie, patrzymy na was, na wasz zryw pomocy oraz solidarność, którą świadczycie wobec Ukraińców. Zapewniam was, że ta solidarnośc będzie przynosiła owoce. Już teraz przynosi, ale również będzie przynosiła w dłuższym wymiarze czasu, ponieważ tworzy więzi solidne, więzi których się nie zapomina – mówił.

Solidarność Unii Europejskiej ma obecnie swoje źródło w solidarności, którą Polska świadczy Ukrainie – stwierdził Audelin Chappuis, któremu towarzyszyła Emeline Quintin, koordynatorka ds. współpracy uniwersyteckiej i naukowej w Instytucie Francuskim w Polsce.

***

Współpraca z placówkami dyplomatycznymi stanowi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II istotny aspekt w procesie umiędzynarodowienia oraz nawiązywania bezpośrednich kontaktów i relacji, które przekładają się na konkretne działania. Wśród nich, w ostatnim czasie, była m.in. organizacja majowych Dni Kultury Polskiej w Paryżu oraz działalność pierwszego Biura Studium KUL dla Polaków i Polonii za Granicą, prowadzonego przez Akademię Polonijną KUL. – Należy podkreślić, że teraz my, jako uniwersytet mamy okazję gościć przedstawicieli Francji u nas. Chcemy realizować kolejne projekty kulturalno-edukacyjne, integrujące oba kraje – dodają organizatorzy.