Aktualności / Wydarzenia

Grant NPRH dla prof. dr hab. Agnieszki Kijewskiej

Konkurs Uniwersalia 2.2 organizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki został rozstrzygnięty. Wśród laureatów znalazła się prof. dr hab. Agnieszka Kijewska, kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL.

Przedmiotem konkursu modułu Uniwersalia 2.2 jest finansowanie oryginalnych projektów naukowych realizowanych w Polsce, obejmujących badania najważniejszych dzieł należących do kultury światowej, w wyniku których powstaną ich fundamentalne przekłady na język polski opatrzone gruntownym, naukowym i oryginalnym opracowaniem edytorskim, w celu włączenia tych dzieł w obieg polskiej humanistyki naukowej.

W pierwszym rozstrzygnięciu tej edycji konkursu do finansowania na łączną kwotę 6,25 mln zł skierowano 12 wniosków. Jednym z nich był projekt pt. Paradoksy mistycznego widzenia: „De visione Dei” Mikołaja z Kuzy, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Agnieszka Kijewska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Ponadto wśród beneficjentów znaleźli się: Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski.