Aktualności / Wydarzenia

Grant w konkursie MINIATURA 6 dla dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

Dr Aleksandra Kuczyńska-ZonikDr Aleksandra Kuczyńska-Zonik z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL otrzymała środki finansowe z Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Miniatura 6 na realizację projektu badawczego „Oburzenie społeczne i potencjał protestu wśród mniejszości narodowych na Litwie, Łotwie i w Estonii w czasach kryzysu”. W ramach grantu zostaną zrealizowane badania na temat postaw mniejszości narodowych wobec protestów organizowanych w czasie dwóch kryzysów: pandemicznego i gospodarczego, wywołanego inwazją Rosji na Ukrainę, które umożliwią wyjaśnienie przyczyn postaw mniejszości narodowych w czasach kryzysów w trzech państwach bałtyckich.