Dwa projekty przygotowane przez Wydział Nauk Humanistycznych KUL otrzymały dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w ramach modułu Dziedzictwo Narodowe. Dofinansowanie w wysokości ponad 1,8 mln zł otrzymał projekt zgłoszony przez prof. Henryka Gapskiego, dyrektora Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce. Umożliwi ono opracowanie „Atlasu klasztorów w Polsce X-XXI w.”. Ponad 1 mln zł posłuży na badania zespołu prof. Jacka Gołębiowskiego, kierującego Ośrodkiem Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym: „Polish Cathedrals - polskie dziedzictwo religijne, kulturowe, społeczne i materialne w Stanach Zjednoczonych. Leksykon”. Dodatkowo Towarzystwo Naukowe KUL na „Edycję krytyczną tomu I, XII, XIII, XIV, XVIII Dzieł wszystkich C. Norwida” pod kierownictwem prof. Stefana Sawickiego, otrzymało 761 990 zł.

W konkursie NPRH wzięło udział 249 wniosków. Dofinansowanie na łączną kwotę 30,9 mln zł uzyskało 28 projektów. O wsparcie mogły się ubiegać projekty badawcze o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim i słownikowym oraz projekty stanowiące podstawy dla prac badawczych w humanistyce, obejmujących badania nad dziedzictwem narodowym.

 

Gratulujemy!

Autor: Katarzyna Bojko
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2017, godz. 11:44 - Katarzyna Bojko