Aktualności / Wydarzenia

Granty z NCN dla naukowców z KUL

Z radością informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki dwóch konkursów grantowych w projekcie Miniatura oraz Preludium. Wśród projektów, którym przyznano dofinansowanie są granty złożone przez pracowników naukowych z KUL. 

 

Miniatura

Celem konkursu MINIATURA 7 było finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można było uzyskać od 5000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy.

Laureaci:

„Pisma Mikołaja Tempelfelda z Brzegu (ca. 1400–1474)” - dr Adam Poznański, kwerenda

„Ruch liturgiczny jako ruch społeczny. Działalność Virgila Michela OSB (1890-1938)” - dr Andrzej Megger, kwerenda

Preludium

Konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców bez stopnia doktora.

Laureaci:

„Parafrazy biblijne między humanizmem a scholastyką” mgr Tomasz Mantyk

„Wielka wileńska kontrowersja”: Jezuickokalwińska literatura polemiczna wczesnonowożytnego Wilna (1574–1647) w jej krajowym i europejskim kontekście - mgr Michał Nowakowski.

 

Serdecznie gratulujemy