Aktualności / Wydarzenia

Gratae Memoriae Signum Universitatis dla prof. Georges'a Jacques'a

Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński uhonorował prof. Georges'a Jacques'a uniwersyteckim wyróżnieniem Gratae Memoriae Signum Universitatis. Jest ono wyrazem uznania i wdzięczności za długoletnią bezinteresowną pomoc i życzliwość okazywaną Uniwersytetowi poprzez niezwykle cenny wkład w rozwój Instytutu Filologii Romańskiej KUL. Uroczyste wręczenie wyróżnienia miało miejsce 18 maja 2017 r.

 

 

Teksty w języku francuskim:

 

Fotorelacja

 

 

Jacques Georges, ur. 23 VI 1942 w Brukseli, profesor emerytowany, belgijski filolog romański, literaturoznawca. Matura w 1960 w Brukseli, studia wyższe na filologii romańskiej Université Catholique de Louvain-la-Neuve (1961-1965), tytuł doktora uzyskuje tamże w 1973 na podstawie rozprawy Paysages et structures dans la „Comédie humaine” de Balzac. Od 1974 wykładowca, a od 1986 do 2007 prof. UCL. Dwukrotnie w latach 80 dyrektor tamtejszego Département de Philologie Romane, między 1991 a 1994 dziekan Faculté de Philosophie et Lettres. W 1984-2009 redaktor naczelny Les Lettres Romanes (UCL). Wieloletni przyjaciel KUL (zwł. w okresie stanu wojennego), inicjator współpracy i wymiany naukowej między romanistykami KUL i Université Catholique de Louvain-la-Neuve, gwarantującej staże badawcze dla pracowników i stypendia dla studentów KUL. Od 1978 wielokrotnie przybywa na romanistykę KUL z serią wykładów poświęconych współcz. lit.fr. i belg. Specjalista hist. lit.fr. XIX i XX w., zwł. twórczości Balzaka, Flauberta, Alain-Fournier. Członek i korespondent belgijski Groupe d’Études Balzaciennes z siedzibą w Paryżu.

 

Autor ponad 80 publikacji naukowych, m.in., « Le Doigt de Dieu » d’Honoré de Balzac:édition critique et étude littéraire (Université de Louvain, Travaux de la Faculté de Philosophie et Lettres, 4/1970, VIII-121 s.), Paysages et structures dans la „Comédie humaine” de Balzac (Université de Louvain, Recueil de travaux d’histoire et de philologie, 5/1975, XXX-486 s.) ; « L’éducation sentimentale de Flaubert ou la plénitude de l’ailleurs [w]: Descriptions et créations d’espaces dans la littérature, Université de Louvain, Recueil de travaux d’histoire et de philologie, 7/1995, s. 143-155; Le théâtre de Victor Hugo ou l’Europe réfléchie, [w]: Annales d’études européennes de l’UCL, Bruxelles, Bruylant, 1998, s. 159-177 ; « Le Grand Meaulnes d’Alain-Fournier. Un problème de flou artistique, RH z. 5 53/2005, s. 15-27. Zajmuje się także analizą baśni francuskiej od XVII w. do współczesności: autor, m.in. : Au siècle de Propp, Soriano, Bettelheim: Les „Contes” de Perrault, encore et toujours de la littérature, [w]: Recherches sur le conte merveilleux. Recueil d’études publié sous la dir. de G. Jacques, Louvain-la-Neuve, Travaux de la Faculté de Philosophie et Lettres, 1981, s. 7-55.

 

Księga pamiątkowa : Art de lire, art de vivre. Hommage au professeur G.J. (sous la dir. de M.Watthée-Delmotte),  Paris, L’Harmattan, 2008 (454 s.).

 

Paweł Matyaszewski