Aktualności / Wydarzenia

Gratulujemy stypendystom Ministra!

Z dumą ogłaszamy, że nasza uczelnia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  może pochwalić się czterema laureatami prestiżowego Stypendium Ministra Nauki w roku 2023/2024. Jest to wyjątkowe wyróżnienie, które potwierdza zaangażowanie studentów w naukę i działalność akademicką.

Stypendium Ministerstwa Nauki to jedno z najbardziej cenionych wyróżnień dla studentów w Polsce. 22 marca 2024 roku Minister Nauki, Dariusz Wieczorek, przyznał stypendium 386 studentom spośród 1048 wniosków spełniających wszystkie wymogi. To ogromne wyróżnienie, które przypada tylko najlepszym z najlepszych. Stypendium jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17 000 zł.

Proces selekcji wniosków był bardzo rygorystyczny. Merytorycznym rozpatrzeniem zajmował się specjalnie powołany zespół doradczy, którego celem było zapewnienie sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich dyscyplin naukowych i artystycznych. Zespół ten składał się z ekspertów reprezentujących różnorodne dziedziny nauki i sztuki, zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r.

Jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa, stypendium otrzymali studenci reprezentujący niemal wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że czworo osób spośród tej elitarnej grupy to studenci naszego Uniwersytetu. Trójka stypendystów Ministra studiuje na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL: Ilona Kalamon (filologia polska), Katarzyna Łyżwa (lingwistyka stosowana), Wiktoria Weronika Składowska (muzykologia), natomiast czwarty stypendysta, Andrii Manych, studiuje informatykę na Wydziale Nauk Przyrodniczych i Technicznych KUL.

Sukcesem studentów radośnie dzieli się Pani dr hab. Beata Piskorska, profesor KUL, Prorektor ds. Studentów, Doktorantów i Rozwoju - Jako osoba odpowiedzialna za sprawy studentów, serdecznie gratuluję naszym Stypendystom. To ogromne osiągnięcie znaleźć się w gronie najlepszych. Kibicuję Wam i zawsze służę wsparciem - podkreśla.

Jesteśmy dumni z naszych laureatów oraz z naszej uczelni, która wspiera i inspiruje młodych naukowców i artystów do osiągania coraz większych sukcesów. Gratulujemy naszym studentom oraz życzymy im dalszych osiągnięć naukowych i osobistych.

 

Pełny komunikat Ministerstwa znajduje się tutaj (kliknij)