Historia Samorządu Studentów WPPKiA KUL

    Samorząd Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji działalność swą rozpoczynał wraz z początkami Naszego Wydziału, jeszcze jako Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych w 1918 r. Archiwa KUL-u jednak nie mówią wiele o samym Samorządzie ani o jego działalności, która była wielokrotnie przerywana z przyczyn losowych na przestrzeni dziejów.

    Współcześnie Samorząd działa od roku akademickiego 2004/2005. W tamtym czasie Przewodniczącym był Pan Artur Kokoszkiewicz, student III roku Prawa. Pragnął on zorganizować i usystematyzować działalność studencką na Wydziale. Był osobą o wielkiej charyzmie i niespotykanym autorytecie. Od podstaw tworzył struktury, wychowywał nowych członków Samorządu i dzielił się z nimi swoimi marzeniami o aktywności studenckiej. Jego dwie kadencje (2004/05 oraz 2005/06) były okresem dynamicznego rozwoju samorządności na Uniwersytecie.
Kolejnym Przewodniczącym był Pan Michał Gargul. Okres jego kadencji (2006/07) to rozkwit samorządności na Wydziale i Uczelnii. Samorząd uczestniczył w kilku konferencjach i zjazdach na arenie ogólnopolskiej.
Do największych sukcesów można zaliczyć współorganizację "Przedsiębiorczego Studenta" w 2007 roku.
W roku akademickim 2007/08 Przewodniczącym Samorządu na Wydziale został student III roku prawa, Łukasz Sadowski (obecnie - 2008/09 - druga kadencja), kontynuuje on linię i kierunki działania Samorządu zapoczątkowane cztery lata temu.

 

    W roku akademickim 2006/07 odbyły się wybory do Parlamentu Studentów KUL, posiadaliśmy tam 12 mandatów, kolejno poszerzając nasze struktury liczba Parlamentarzystów z Wydziału rosła - w roku akad. 2007/08 było to 13 mandatów, a w roku obecnym (2008/09) po otwarciu na WPPKiA czwartego kierunku studiów /Europeistyka/ posiadamy wyjątkowo silną reprezentację, bowiem zdobyliśmy 14 mandatów. Wchodzimy w skład wielu komisji Parlamentarnych. W ubiegłym roku akademickim (2007/08) Przewodniczącym Parlamentu Studentów KUL był Pan Michał Gargul.

    Jako Samorząd jesteśmy zobowiązani do reprezentacji studentów wobec władz Uczelni, a szczególnie przed władzami Wydziału. Dokładając wszelkich możliwych starań, działamy na ich korzyść. Zasiadamy w Radzie Wydziału, gdzie mając 20% głosów mamy relatywny wpływ na kierunki rozwoju Naszego Wydziału.

    Nie są to jednak nasze jedyne obowiązki. Staramy się wspierać studentów w momencie niepowodzenia przy zaliczeniach, nie zdanych egzaminach, zwłaszcza w czasie sesji. Pomagamy pisać podania, jesteśmy poplecznikami przy załatwianiu różnych spraw w dziekanatach.
W trakcie semestru wraz z kołami naukowymi staramy się aktywizować studentów poprzez współorganizowanie konferencji naukowych, wyjazdów edukacyjnych czy kulturalnych.

 

    Od lat przyświeca nam maksyma „Rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki".

 

 

 

 

Autor: Łukasz Sadowski
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2013, godz. 17:35 - Michał Wiśniewski