I Dni Kanonistów

27 lutego-1 marca 2007


Program

 

27.02.2007 r. (wtorek)

09.00 Eucharystia - JE ks. prof. dr hab. Andrzej Dzięga, Biskup Diecezji Sandomierskiej, Przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski


10.15-10.30 Otwarcie obrad i powitanie uczestników

- mgr lic. Sylwia Białek, Prezes Koła Naukowego Kanonistów KUL

- Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Dziekan WPPKiA KUL

 

Sesja I - Sytuacja majątkowa Kościoła katolickiego


Część I (prowadzenie: Ks. prof. dr hab. Stanisław Tymosz, Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego WPPKiA KUL)

 

10.30-11.00 Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie - Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, konsultor Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych

11.00-11.30 Specyfika finansowania instytucji kościelnych w Polsce - Ks. Prałat Józef Drob, Ekonom Konferencji Episkopatu Polski

11.30-12.00 Dyskusja

12.00-12.30 Przerwa na kawę


Część II (Prowadzenie: Ks. dr Ambroży Skorupa, adiunkt przy Katedrze Prawa Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego WPPKiA KUL)

 

12.30-13.00 Zadania ekonoma diecezjalnego - Ks. dr Szymon Pikus, Dyrektor Wydziału Ekonomicznego Diecezji Radomskiej

13.00-13.30 Zasady funkcjonowania „Caritas" na Litwie - Ks. mgr lic. Virginijus Veprauskas, Dyrektor „Caritas" Diecezji Kowieńskiej

13.30-14.00 Dyskusja

 

28.02.2007 r. (środa)

 

Sesja II - Natura procesu o nieważność małżeństwa

 

(Prowadzenie: JE ks. prof. dr hab. Andrzej Dzięga, Biskup Diecezji Sandomierskiej, Przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski)

 

10.15-10.30 Otwarcie obrad

10.30-11.00 Proces kanoniczny o nieważność małżeństwa (uwagi w świetle 50-letniego doświadczenia) - Ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański, Oficjał Sądu Metropolitalnego w Katowicach

11.00-11.30 Prawa stron procesowych w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa - Ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, adwokat przy Metropolitalnym Sądzie Archidiecezji Warmińskiej

11.30-12.00 Dyskusja

12.00-12.30 Przerwa

12.30-13.00 Rola domniemań w kanonicznym procesie małżeńskim - Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, Wiceoficjał Sądu Diecezji Tarnowskiej

13.00-13.30 Adwokat kościelny w świetle Instrukcji Dignitas connubii - Bp dr Artur Miziński, Biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej, adwokat Roty Rzymskiej

13.30-14.00 Dyskusja

14.00-15.00 Przerwa

 

15.15.17.00 Pokazowy proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa - Studenci z Koła Naukowego Kanonistów KUL

 

01.03.2007 r. (czwartek)

 

Sesja III - Urzędy i funkcje w sądownictwie kościelnym


Debata z udziałem pracowników trybunałów

(Prowadzenie: mgr lic. Sylwia Białek, Prezes Koła Naukowego Kanonistów KUL)

10.00-10.30 Ks. Prałat dr Waldemar Gałązka, Oficjał Sądu Biskupiego w Sandomierzu

10.30-11.00 mgr lic. Alicja Barbara Czernia, notariusz Sądu Diecezjalnego w Tarnowie

11.00-11.30 Przerwa

11.30-12.00 mgr lic. Grzegorz Bargieła, Obrońca węzła małżeńskiego Sądu Biskupiego w Sosnowcu

12.00-12.30 mgr lic. Justyna Sokołowska, adwokat Sądu Biskupiego w Łomży

12.30.13.30 Dyskusja

14.00 Zakończenie


 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2013, godz. 13:06 - Marta Ordon