W dniu 1.02.2018 r. odbyło się odbyło się I posiedzenie Rady Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL podczas którego został wybrany nowy zarząd na lata 2018-2020 oraz członkowie Komisji Socjalno-Ekonomicznej USS KUL, Komisji Wyborczej USS KUL oraz Sądu Koleżeńskiego.

W skład zarządu weszli:
Przewodniczący - 
Jakub Sidorowicz
Wiceprzewodniczący - 
Natalia Kuźmińska
Sekretarz - 
Karolina Wyszyńska 
Skarbnik - 
Szymon Milewski

Członkiem Komisji Socjalno-Ekonomicznej USS KUL został Mykhailo Hafych, w skład Komisji Wyborczej USS KUL zostały wybrane Katarzyna Kuś oraz Katarzyna Baran, zaś członkiem Sądu Koleżeńskiego została Ewa Stępień

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

 

 

Autor: Szymon Milewski
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2018, godz. 12:07 - Szymon Milewski