II Dni Kanonistów

Kościół i Europa - wspólną drogą.

4-5 marca 2009r.


Program


I Dzień - 4 marca
Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

9.00
Msza św. w Kościele Garnizonowym - przewodniczy bp dr Artur Miziński, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej, homilię wygłosi ks. prof. dr hab. Stanisław Tymosz, Dyrektor Insytutu Prawa Kanonicznego KUL
10.00 Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości:
słowo Dziekana WPPKiA
słowo Prezesa KNK KUL

Studia kanonistyczne w wybranych krajach europejskich - prowadzenie Ks. dr hab. S. Tymosz, prof. KUL
10.30 Gdzie studiować prawo kanoniczne?, M. Kamińska, studentka III roku KUL
10.45 Studia kanonistyczne we Francji, ks. dr hab. K. Orzeszyna,  KUL
11.15 Studia kanonistyczne w Hiszpanii, ks. dr G. Wojciechowski, KUL
11.45 Przerwa na kawę
12.15 Studia kanonistyczne w krajach niemieckojęzycznych, ks. dr A. Kaczor, KUL
12:45 Studia kanonistyczne we Włoszech, ks. bp dr A. Miziński, KUL
13.15 Przerwa
13.30 Przyszłość prawa kanonicznego w Polsce, ks. prof. dr hab. W. Góralski, UKSW
14.00 Dyskusja
14.45 Socrates - Erasmus - szansa dla młodych kanonistów, ks. dr G. Wojciechowski
15.45 Pokazowy proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa - Studenci z Koła Naukowego Kanonistów KUL, pod opieką, ks. mgr lic. W. Witkowski, KUL

II Dzień - 5 marca
Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Wybrane problemy Polaków emigrujących do Europy Zachodniej - prowadzenie Ks. prof. dr hab. R. Sztychmiler, UWM
10.00 Kościoły miejscem integracji Polaków za granicą, M. Ptaszyński, student II roku UWM
10.15 Wielokulturowość współczesnej Europy. Wybrane problemy katolickiego prawa małżeńskiego, ks. dr hab. L. Adamowicz, prof. KUL
10.45 Miejsce rodziny w Europie, Marek Jurek, Marszałek Sejmu V kadencji
11.15 Rodzina a wolne związki. Skutki społeczno - kanoniczne, dr E. Szczot, KUL
11.45 Przerwa na kawę
12.15 Problematyka duszpasterstw polonijnych w Europie, ks. prof. dr hab. W. Necel, UKSW oraz duszpasterstw polonijnych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, ks. bp Z. Zimowski Biskup Ordynariusz Diecezji Radomskiej
12.45 Formalny akt wystąpienia z Kościoła. Sytuacja w Niemczech, Austrii i Polsce, ks. dr Z. Tracz, Wicekanclerz
Kurii Metropolitalnej w Łodzi
13.15 Dyskusja
13.45 Przerwa
15.00 Warsztaty z dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa (ks. H. Czarnecki Notariusz Kurii Metropolitalnej w Lublinie) i stwierdzenia nieważności małżeństwa (ks. dr K. Mikołajczuk, Kierownik Sekretariatu Konferencji Episkopatu
Polski, KUL)


 

 Program_Konferencji II_Dni_Kanonistow.pdf

Relacja filmowa: relacja w AKF 

Galeria zdjęć: galeria


 

Autor: Martyna Pereta
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2013, godz. 12:55 - Marta Ordon