II Dzień Urzędnika - Zatrudnienie w służbach mundurowych

Koło Naukowe Studentów Administracji oraz studenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji zapraszają na II DZIEŃ URZĘDNIKA pod hasłem Zatrudnienie w służbach mundurowych, który odbędzie się 21 maja 2010 r. w godz. 10.00 - 14.00 w Collegium Iuridicum, w sali CI-300 (ul. Spokojna 1).

W programie przewidziano wystąpienia przedstawicieli służb mundurowych dotyczące:

  • zasad rekrutacji do służby w Policji
  • możliwości rozwoju zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej
  • szans zatrudnienia kobiet w Wojsku Polskim
  • predyspozycji i kwalifikacji wymaganych przy zatrudnieniu w Straży Granicznej
  • wykształcenia administracyjnego jako przepustki do pracy w Służbach Celnych


Program:

9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.15 Otwarcie II Dnia Urzędnika: prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Powitanie gości: Rafał Banicki, Prezes Koła Naukowego Studentów Administracji

10.15 - 12.05 SESJA I

Referaty:
10.15 - 10.40 dr Jacek Szczot (Katedra Nauki Administracji KUL), Zatrudnienie w służbach mundurowych

10.45 - 11.10 Nadkom. Mirosław Jaworski, Kom. Tomasz Macieszczuk (Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie), Zasady rekrutacji do służby w Policji

11.15 - 11.40 St. Kapitan Ryszard Starko (Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej  w Lublinie), Możliwości rozwoju zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej

11.40 - 12.05 Ppłk mgr inż. Zbigniew Tarka (Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie), Szanse zatrudnienia dla kobiet w Wojsku Polskim

12.05 - 12.20 Przerwa

12.20 - 13.10 SESJA II

12.20 - 12.45 Kpt. Janusz Kędzierawski (Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie), Predyspozycje i kwalifikacje wymagane przy zatrudnieniu w Straży Granicznej

12.45 - 13.10 Marzena Sawczuk, Marzena Siemieniuk (Izba Celna w Białej Podlaskiej), Wykształcenie administracyjne przepustką do pracy w Służbach Celnych

13.10 - 13.30 Dyskusja

13.30 - 14.00 Podsumowanie i zakończenie II Dnia Urzędnika (Przewodnicząca Sekcji Prawa Urzędniczego KNSA)


Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2010, godz. 13:13 - Liliana Kycia

Utworzenie: 2010-05-18