logo_konf_prawnicza.jpg

Wydział Prawa i Administracji oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

wspólnie z

Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedrą Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego oraz Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

zapraszają studentów kierunku Prawo do udziału w

II Międzyuczelnianej Konferencji Prawniczej w języku angielskim

 

 na temat

INTERNATIONAL COURTS –CONTEMPORARY ISSUES

 

która odbędzie się dnia 27 marca 2014 roku

w Uniwersytecie Marii Curie –Skłodowskiej.

 

W ramach konferencji przewidziane są trzy sesje tematyczne:

International Court of Justice

Human Rights Protection in International Courts

International Criminal Courts

 

Honorowy patronat nad konkursem objął Ks. Prof. dr. hab. Antoni Dębiński - Rektor KUL oraz Pan dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. - Rektor UMCS.

 

 

 

Autor: Tomasz Flis
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2014, godz. 12:09 - Tomasz Flis