III Dni Kanonistów
Małżeństwo w społeczeństwie zróżnicowanym religijnie.

17-18 marca 2011r.


 

 

I Dzień

17 marca 2011 (czwartek)

Aula Collegium Jana Pawła II C-1031

 

9.00 Msza Św. w Kościele Akademickim:

Przewodniczenie i Homilia – Bp dr Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Diecezji Sandomierskiej

 

10.15 Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości:

     Słowo Dziekana WPPKiA

    Słowo Prezesa KNK KUL

 

Katolickie prawo o małżeństwach mieszanych wyznaniowo

 

10.30 Prawo kanoniczne o małżeństwach osób o różnej przynależności religijnejKs. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego KUL

11.00 Zobowiązania strony katolickiej - warunkiem uzyskania dyspensy koniecznej do zawarcia małżeństwa mieszanego - Bp dr Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Diecezji Sandomierskiej

11.30 O formie kanonicznej zawarcia małżeństwa mieszanego - Monika Grzyb, studentka KUL     

12.00 Przerwa na kawę

12.30 Przygotowanie do małżeństwa mieszanego, czyli o wymaganiach stawianych nupturientom i duszpasterzom – Ks. mgr lic. Hubert Czarnecki, doktorant KUL

13.00 Kto szafarzem małżeństwa? – dysputa Wschodu i Zachodu - Ks. dr Piotr Steczkowski, Uniwersytet Rzeszowski

13.30 Duszpasterstwo małżeństw mieszanych – O. prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv., KUL

14.00 Dyskusja

14.30 Obiad 

II Dzień

18 marca 2011 (piątek)

Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 

Małżeństwa mieszane w ujęciu niekatolickich wspólnot religijnych

 

9.00 Znaczenie prawa naturalnego dla prawa małżeńskiego – Ks. dr hab. Henryk Stawniak, prof. UKSW, Prodziekan Wydziału Prawa Kanoniczego UKSW

9.30 Dyscyplina Kościoła Prawosławnego ze skutkami prawnymi w odniesieniu do małżeństw wyznaniowo mieszanych – Abp Abel Popławski, Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

10.00 Małżeństwa mieszane w ujęciu przepisów zasadniczego prawa wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i we wskazaniach duszpasterskich – Bp Jan Cieślar, Biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

10.30 Przerwa na kawę

11.00 Małżeństwa mieszane z punktu widzenia różnych odłamów judaizmu –Miriam Gonczrska, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

11.30 Małżeństwo pomiędzy stroną katolicką a muzułmańską– Ks. dr Grzegorz Wojciechowski, KUL

12.00 Małżeństwa mieszane w hinduizmie i buddyzmie - Ks. dr Stanisław Grodź, KUL

12.30 Dyskusja

13.00 Obiad

 


 

Plakat:  Dni_Kanonistow.pdf

Relacja filmowa: relacja w AKF

Galeria zdjęć: galeria foto


 

Autor: Martyna Pereta
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2013, godz. 12:46 - Marta Ordon