Aktualności / Wydarzenia

Inauguracja roku akademickiego 2022/23

Pielgrzymki do Ziemi Świętej są powrotem do źródeł naszej wiary i spotkaniem z człowieczeństwem Chrystusa oraz historycznością Bożego objawienia - podkreślił gość honorowy uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/23 na KUL, Łaciński Patriarcha Jerozolimy abp Pierbattista Pizzaballa OFM. Zauważył także, że pielgrzymowanie jest głęboką potrzebą antropologiczną człowieka, dlatego zawsze istniały miejsca szczególne, uważane za mosty między niebem a ziemią. Zgodnie z wieloletnią tradycją uroczystość miała miejsce w trzecią niedzielę października.

Uroczystą inaugurację roku akademickiego rozpoczęła Eucharystia z udziałem m.in. Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka oraz Metropolity Lubelskiego i Wielkiego Kanclerza KUL abp. Stanisława Budzika. Mszy św. przewodniczył Łaciński Patriarcha Jerozolimy i Wielki Przeor Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego abp Pierbattista Pizzaballa OFM. Nawiązując do przypowieści o natrętnej wdowie przypomniał, że celem modlitwy nie jest otrzymanie czegoś, ale pozostawanie w relacji z Bogiem. – Postawa modlitwy otwiera nas na nowe perspektywy w życiu – mówił. - Przygotowuje nas również do dawania świadectwa, takiego, jakie na co dzień dają chrześcijanie w Ziemi Świętej, którzy stanowią kroplę w morzu innych wspólnot - dodał.

Patriarcha Jerozolimy wygłosił również wykład inauguracyjny, w którym przypomniał, że w tradycji biblijnej pielgrzymowanie oznacza podążanie do miejsca, które wybrał sam Bóg. To przekonanie towarzyszy również dziś chrześcijanom przybywającym do Ziemi Świętej. Pielgrzymki do Ziemi Świętej, a w szczególności do Jerozolimy, są powrotem do źródeł naszej wiary i spotkaniem z człowieczeństwem Chrystusa oraz historycznością Bożego objawienia – podkreślił abp Pizzaballa. Ale są także szansą na spotkanie z niewielką częścią Kościoła, która podtrzymuje chrześcijańskie świadectwo w tych miejscach. I choć nie jest ona liczna, to stara się podążać za wezwaniem Jezusa do bycia solą ziemi. – Aby wypełnić to wezwanie potrzebny jest powrót do radykalizmu życia chrześcijańskiego, do serca Ewangelii, jakim jest kazanie na górze, do miłości nieprzyjaciół.

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski podkreślił w swoim przemówieniu, nawiązując do słów św. Jana Pawła II, że to człowiek ze wszystkimi swoimi potrzebami intelektualnymi i egzystencjalnymi jest drogą uniwersytetu. - Uniwersytet ma służyć człowiekowi i prowadzić do pełnego rozwoju jego osobowości – mówił. Przypomniał, że tym, co wyróżnia uniwersytet katolicki od innych uczelni, jest duchowy aspekt kształcenia, którego owocem jest dojrzała postawa ludzka i chrześcijańska. Do takiej postawy przygotowuje rzetelna praca intelektualna połączona z głębokim przeżywaniem doświadczenia wiary. Zwrócił uwagę, że KUL zajmuje jedno z czołowych miejsc w szczególnym rankingu szkół wyższych, który obejmuje świętych i błogosławionych oraz kandydatów na ołtarze. – Wśród naukowców, studentów i absolwentów KUL-u jest 10 wyniesionych do chwały ołtarzy, trwa 9 procesów beatyfikacyjnych, a w odniesieniu do 23 osób panuje opinia świętości – poinformował Rektor KUL.

Ks. prof. Kalinowski przypomniał również, że KUL uzyskał bardzo wysokie wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych, które plasują uniwersytet w czołówce polskich uczelni wyższych. - Jesteśmy bardzo bliscy spełnienia kryteriów uczelni badawczej – podkreślił. Uniwersytet stale się rozwija, do wysoko ocenianych dyscyplin naukowych dołączyły kolejne: nauki biologiczne oraz nauki o polityce i administracji, a od października przyszłego roku na Wydziale Medycznym rozpocznie się kształcenie lekarzy. KUL podejmuje również nowe inicjatywy społeczno-naukowe, czego przykładem jest Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im.  Heschela, którego działalność zostanie zainaugurowana już 17 października. Uniwersytet jest także otwarty na potrzeby edukacyjne Polonii, z myślą o której powstało Studium KUL. Kontynuowany jest również projekt resocjalizacji osadzonych przez umożliwienie im odbywania studiów, już wkrótce rozpocznie działalność Centrum Studiów KUL przy Areszcie Śledczym w Lublinie.

- Na edukacyjnej mapie niepodległej Polski, KUL zajmuje istotną pozycję, wnosząc wkład do naszego życia społecznego, duchowego, naukowego i kulturalnego – podkreślił w liście skierowanym do uczestników uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Wyraził nadzieję, że rok akademicki 2022/2023 będzie wolny od trybu zdalnego, co umożliwi prowadzenie dialogu profesorów i studentów, który stanowi istotę uniwersytetu i podstawę wspólnoty akademickiej.

Podczas inauguracji Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz rozwoju nauk o rodzinie, pracę duszpasterską oraz działalność społeczną. Wyróżnienie zostało przyznane  przez Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę z inicjatywy Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych - Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. Natomiast Krzyżem Kawalerskim zostali odznaczeni prof. Marian Surdacki oraz ks. prof. Henryk Witczyk.Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, Złotym Krzyżem Zasługi zostali wyróżnieni ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL oraz dr hab. Iwona Niewiadomska prof. KUL, a Brązowym Krzyżem dr Marzena Krupa i ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczony został ks. prof.  Jerzy Pałucki.

Do wyników ewaluacji działalności naukowej nawiązał również Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek. – To dowód, że KUL wzrasta intelektualnie i moralnie – podkreślił. Poinformował również, że podpisał rozporządzenie powołujące nowe dyscypliny naukowe, wśród których znalazły się nauki biblijne oraz nauki o rodzinie. To dyscypliny, w których KUL ma od wielu lat znaczące osiągnięcia.

Podczas inauguracji tradycyjnie immatrykulowano nowych studentów KUL. Naukę na uniwersytecie rozpoczęło w tym roku ponad 3100 studentów. Uroczystość stanowiła także okazję do uhonorowania wyróżniających się pracowników naukowych, którzy podczas oceny okresowej otrzymali ocenę pozytywną z wyróżnieniem, a także do wręczenia „Lauru Uniwersyteckiego – nagrody im. Ks. Idziego Radziszewskiego dla nauczycieli akademickich KUL za wybitne osiągnięcia naukowe”. Nagrodę I stopnia otrzymała dr hab. Magdalena Szubielska za publikacje w prestiżowych, międzynarodowych czasopismach naukowych oraz granty badawcze, które wyróżniają się przełomowymi wynikami. Nagroda II stopnia została przyznana dr Agnieszce Kuźniar, w szczególności za grant „Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej”.

W słowie kończącym uroczystość Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz KUL abp Stanisław Budzik przywołał trzy wielkie postacie związane z KUL: twórcę uniwersytetu - ks. Idziego Radziszewskiego, wykładowcę, a dziś patrona uniwersytetu - św. Jana Pawła II oraz bł. Stefana kard. Wyszyńskiego. Do rozpoczynającej rok akademicki młodzieży mówił: - Niech Was napełnia radością zdobywanie wiedzy i odkrywanie prawdy. Z kolei Prymas Polski abp Wojciech Polak zwracając się do uczestników inauguracji, życzył, aby przemieniając siebie, stawali się prawdziwie veritatis splendor – blaskiem prawdy dla innych.

 

Gośćmi uroczystej inauguracji roku akademickiego byli m.in.: Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski bp prof. Artur Miziński, biskupi pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej: bp Adam Bab oraz bp. prof. Józef Wróbel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka oraz Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski.

 

Listy gratulacyjne

Fotorelacja ze Mszy św.

Fotorelacja z inauguracji