Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 10.04.2015r.

 

Dane do przelewu:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

Numer konta: 59124023821111000039262147 Bank PeKaO SA III O/Lublin

 

! Tytułem: Aktualia 2015, opłata konferencyjna

Imię i nazwisko uczestnika

 

 

* Przypominamy, że opłata konferencyjna wynosi 30 zł/wystąpienie oraz 15zł/poster od osoby (w opłacie tej mieszczą się koszty organizacyjne, barek kawowy oraz publikacja skryptów wystąpień i posterów na stronie internetowej Koła Naukowego Studentów Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II).

Autor: Monika Mazurek
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017, godz. 21:03 - Magdalena Pietnoczko