Aktualności / Wydarzenia

Instytut Pedagogiki KUL w projekcie PROMENTORS

W dniach 12-17 listopada 2022 pracownicy Instytutu Pedagogiki KUL wzięli udział w spotkaniu projektowym PROMENTORS, połączonym z konferencją naukową w Izraelu. 

Głównym celem PROMENTORS jest poprawa jakości szkolenia nauczycieli w Izraelu poprzez skuteczny i trwały system mentoringu oparty na najlepszych praktykach UE. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest jedną czterech uczelni europejskich zaproszonych do projektu w roli eksperta.
Zasadnicza część spotkania projektowego odbyła się w Instytucie Mofet w Tel Aviv w Izraelu. W ramach Międzynarodowej Konferencji „Optimum Mentoring for Optimum Absorption of Novice Teachers” zespół z Polski w składzie: dr hab. Ewa Domagała – Zyśk, dr Aleksandra Borowicz, dr Klaudia Martynowska oraz dr Ewelina Świdrak prowadził warsztaty zatytułowane: “Community Mentoring Model - its application for Polish teacher training programmes and teachers' continuous professional development”. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Izraelskiego Ministerstwa Edukacji, nauczyciele i mentorzy oraz pracownicy uczelni wyższych prowadzących kierunki nauczycielskie.
Osobną część spotkania stanowiły wizyty w uczelniach biorących udział w projekcie. Europejscy partnerzy odwiedzili łącznie 9 ośrodków kształcenia nauczycieli, w tym: The Gordon College of Education w Haifie, The College of Sakhnin for Teacher Education na północy Izraela, Kaye Academic College of Education w Beersheva, Hemdat Academic College of Education na południu Izraela. Wspólne spotkania zostały ubogacone przez wizyty w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i specjalnych.
Spotkania przyczyniły się do wdrażania wypracowanych wcześniej europejskich modeli mentoringu do systemu edukacji w Izraelu, ponadto były okazją do czerpania dobrych praktyk z doświadczeń szkół o charakterze wielokulturowym.