MGR JAKUB DURALAK

Zainteresowania naukowe:
Interesuje mnie psycholingwistyka, a więc wszystko to, co dotyczy nabywania i przetwarzania języków ojczystych i obcych. Aktualnie pogłębiam wiedzę na temat reprezentacji pojęciowych, Językowego Obrazu Świata i oczywiście glottodydaktyki.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie pracownika:

https://pracownik.kul.pl/jakub.duralak

 

 

DR MARCIN KARKUT

Zainteresowania naukowe:

Historia Hiszpanii nowożytnej, nowożytna wojskowość hiszpańska, wojny w dziejach Hiszpanii, historia Kościoła w czasach nowożytnych, Monarchia Hiszpańska w epoce Oświecenia, hiszpańscy Ilustrados, dyplomacja hiszpańska w nowożytności, dzieje Italii w czasach nowożytnych, dzieje Hispanoameryki, historia Meksyku w XIX i XX w.

Wybrane publikacje:

1) M. Karkut, Don Jaime Miguel de Guzmán: El Marqués de la Mina y su carrera militar, “Roczniki Humanistyczne”, t. LXVIII/2, 2020, s. 11-24.(online)

 

karkut_1


2) M. Karkut, Kampanie włoskie w autobiografii markiza de la Miny, w: Historia i kultura Hiszpanii z perspektywy młodych hispanistów, red. M. Karkut, Lublin 2017, s. 79 – 100.

 

karkut_2

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie pracownika:

https://pracownik.kul.pl/marcin.karkut

 

 

DR ALEKSANDRA KRAUZE-KOŁODZIEJ

Zainteresowania naukowe:

Ikonografia porównawcza sztuki starożytnej i średniowiecznej; tradycja łacińska oraz bizantyńska w sztuce średniowiecza (głównie sztuce włoskiej); nowoczesnej metody uczenia języków obcych, w tym metody tutoringowe; elementy kulturowe na lekcji języka włoskiego jako obcego.

 

Wybrane publikacje:

1) A. Krauze-Kołodziej, The Mosaic Complexon the West Wall of the Basilica Santa Maria Assunta on Torcello Island - Historical and Iconographic Comparative Analysis of the Representation at the Crossroads of Latin and Byzantine Culture. Patterns - Reminiscences - Contexts, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019. (ISBN: 9782-83-8061-770-4) (online)

 

krauze-publikacja_1

 

2) A. Krauze-Kołodziej, La cultura e la lingua italiana nello sviluppo della conoscenza delle basi culturali d'Europa – corso di introduzione per il I Liceo di M. Skłodowska-Curie a Ryki (Polonia), "Seria 12/15" 2018, s. 87-106. (online)

 

krauze-publikacja_2

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie pracownika:

https://pracownik.kul.pl/aleksandra.krauze-kolodziej

 

 

DR HAB. ANNA KUCHARSKA

Zainteresowania naukowe:

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z nauczaniem i uczeniem się języka francuskiego i włoskiego jako języków obcych. Dodatkowo, interesuje mnie argumentacja i perswazja dokonywana środkami językowymi. Przedmiotem moich badań są kompetencje skrypturalne osób uczących się języków obcych oraz wpływ dyskursu szkolnego na treść i formę wypowiedzi pisanych.

 

Wybrane publikacje:

1) A. Kucharska, Między klasyczną retoryką a współczesną edukacją akademicką. Rozprawka w kontekście nauczania/uczenia się języka francuskiego jako obcego. Lublin: Wydawnictwo KUL 2019. (online)

 

kucharska_-_okladka_1

2) A. Kucharska, Complessità linguistica e testuale in alcune descrizioni scritte da apprendenti d’italiano di livello intermedio, “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura”, 2017 (9/3), s. 165-177.  (online)

 

kucharska_-_okladka_2

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie pracownika:

https://pracownik.kul.pl/anna.kucharska

 

 

 

 

DR PAULINA MAZURKIEWICZ

Zainteresowania naukowe:

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół terminologii pojętej jako gałąź językoznawstwa badająca języki specjalistyczne. Szczególnie interesuje mnie teoria terminologii oparta na arystotelesowskiej triadzie: byt - myśl - język i jej polemika z tradycją de Saussure'a. Moje badania dotyczą również leksykologii specjalistycznej w jej ścisłym powiązaniu ze składnią. W węższym zakresie porównuję wyrażanie pojęć związanych z małżeństwem i rodziną we francuskim i polskim języku prawa na podstawie Code civil i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Wybrane publikacje:

Mazurkiewicz Paulina, 2015, Terminologie française et polonaise relative à la famille: Analyses fondées sur les documents de la doctrine sociale de l'Eglise catholique, Frankfurt am Main, Peter Lang. 

 

p._mazurkiewicz_-_publikacja_1

 

2) Mazurkiewicz Paulina, 2019, «La désignation des unions civiles dans la langue juridique française et polonaise». Roczniki Humanistyczne, 5, 97-107. 

(dostęp online : http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/10971)

 

p._mazurkiewicz_-_publikacja_2

 

 

MGR AGNIESZKA MEKSUŁA

Zainteresowania naukowe:
Posiadam wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Prowadzę zajęcia z gramatyki (fonetyki i wymowy), leksyki i konwersacji. Interesuję się Włochami, językiem włoskim oraz literaturą Włoch.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie pracownika:

https://pracownik.kul.pl/agnieszka.meksula

 

 

MGR ALEKSANDRA MURAT-BEDNARZ

Zainteresowania naukowe:

Moje zainteresowania naukowe to akwizycja języków, zarówno języka ojczystego, jak i języków obcych. Interesuje się również dydaktyką, rozwojem kompetencji komunikacyjnej, a także od strony praktycznej, sama tworzę ćwiczenia językowe.

 

Wybrane publikacje:

1) A. Murat-Bednarz, Rozwój leksyki języka pierwszego u dziecka w wieku od 3 do 4 lat, „Seria 12/15” 8/2018, s. 9-18.

 

a._murat-bednarz_-_publikacja_1

2) A. Murat-Bednarz, Nauka języka obcego w wieku przedszkolnym, czyli o lekcjach języka hiszpańskiego dla sześciolatka, „Seria 12/15” 9/2019, s. 162nn.

a._murat-bednarz_-_publikacja_2

Szczegółowe informacje dostępne na stronie pracownika:

https://pracownik.kul.pl/aleksandra.murat-bednarz

 

 

MGR ROKSANA SŁABY

Zainteresowania naukowe:

Moje zainteresowania skupiają się głównie na kontrastywnym badaniu języka polskiego oraz języków romańskich, z naciskiem na język hiszpański. Do tej pory zajmowałam się m.in. różnicami typologicznymi pomiędzy językiem hiszpańskim europejskim a jego wariantami latynoamerykańskimi. Analizowałam ich warstwę leksykalną, morfologiczną oraz składniową w ujęciu kontrastywnym. Wśród aspektów leksykalnych szczególnie ciekawy jest dla mnie aspekt kontrastywny eufemizmów, w porównaniu do wyrazów należących do dyskursu religijnego, oraz kolokwializmów w odniesieniu do leksyki neutralnej. Bez wątpienia wybór konkretnego słownictwa zależy od aspektów kulturowych, co również stanowi kolejny niesamowicie interesujący element języka. Jestem aktualnie w trakcie poszukiwań bardziej szczegółowych tematów badawczych, nad którymi chciałabym się skupić, aczkolwiek najbardziej fascynują mnie zagadnienia związane ze światem hiszpańskojęzycznym .  

 

Wybrane publikacje:

1) R. Słaby, Analiza kontrastywna przysłów z leksemem amour/miłość, „ArchaeGraph”, t.  (2021), s. 425-438. 

 

r._slaby_-_publikacja_1

 

2) R. Słaby, Analiza stylistyczna dialogów serialu telewizyjnego. Przykład języka hiszpańskiego w wariancie europejskim i amerykańskim, „Poszerzamy Horyzonty”, t. XXV (2021), s. 158-166.

 

r._slaby_-_publikacja_2

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie pracownika:

https://pracownik.kul.pl/roksana.slaby

 

 

MGR STANISŁAW ŚWITLIK

Zainteresowania naukowe:

W moich naukowych poszukiwaniach często zagłębiam się w lekturę fikcyjnej bądź pamiętnikarskiej prozy wielkich bohaterów przeszłości: monarchów, książąt, arystokratów, literatów, podróżników i awanturników. Specjalizuję się w piśmiennictwie XVII i XVIII stulecia, zwłaszcza w formach literackich, które próbują uchwycić refleksję nad naturą utopii, rozumianej jako specyficzny gatunek fikcji, fantastyczne społeczeństwo lub zbiór koncepcji politycznych i filozoficznych.

Jako nauczyciel języka obcego, staram się zachęcać słuchaczy i studentów do szukania własnych strategii komunikacyjnych z przedstawicielami innych kultur. Język francuski traktuję jako narzędzie, które pozwala odczytywać rzeczywistość z perspektywy przeszłości i przyszłości.

 

Wybrane publikacje:

1) S. Świtlik, La crise démographique dans l'utopie au XVIIIe siècle, w: Crise de la littérature et partage des disciplines, red. M. Blaise, M. Sokołowicz, S. Triaire, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2020, s. 132-145 (online)

 

switlik_-_publikacja_1

 

2) S. Świtlik, Expérience de l’enseignement de littérature vue par le doctorant: une poignée de réflexions, w: Quand regarder fait lire: Nouveaux défis dans l’enseignement des littératures françaises et francophones, red. I. Zatorska, M. Sokołowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2019, s. 124-133. (online)

 

switlik_-_publikacja_2

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie pracownika: https://pracownik.kul.pl/stanislaw.switlik

 

 

DR HAB. WITOLD WOŁOWSKI PROF. KUL

Zainteresowania naukowe:

Współczesny teatr, literatura i kultura krajów francuskojęzycznych i Włoch. W domenie dydaktycznej: praktyczna nauka języka francuskiego i włoskiego przede wszystkim w optyce tłumaczeniowej i kulturoznawczej. Od 1994: tłumacz języka francuskiego i włoskiego Naczelnej Organizacji Technicznej (numer rejestru: 010604). Lektor języka włoskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Marianów w Lublinie.

 

Wybrane publikacje:

1) W. Wołowski, Didaskalia i didaskaliczność. W dramacie i nie tylko, Wydawnictwo KUL, 2016. (online)

 

wolowski_-_okladka_1

 

2) W. Wołowski, Du texte dramatique au texte narratif. Procédés interférentiels et formes hybrides dans le théâtre français du XXe siècle, Lublin, Wydawnictwo KUL 2007.

 

wolowski_-okladka_2

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie pracownika:

https://pracownik.kul.pl/witold.wolowski

 

 

MGR DOMINIKA WRONIKOWSKA-SFILIO

Zainteresowania naukowe:

-historia włoskiej polonistyki i rola Stacji PAU a następnie PAN w Rzymie w promocji polskiej literatury we Włoszech

-polsko-włoskie relacje artystyczne, kulturalne i polityczne w XVIII i XIX w.

-polonika rzymskie

-podróże polskiej arystokracji do Włoch (XVIII-XX w.)

 

Wybrane publikacje:

1) D. Wronikowska-Sfilio, Biblioteche polacche a Roma: nozioni storiche, fondi librari, utenza, w: Osservatorio romano sulle migrazioni, Quinto rapporto, Roma 2009, str. 277-282.

2) D. Wronikowska-Sfilio, Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej w latach 1918-1976. Materiały do studiów nad historią, seria „ScriptaManent”, t. III, Rzym 2016 (redakcja publikacji i autorstwo części pt. Ludzie, siedziby, archiwa) (dostęp online: https://issuu.com/ambasciatadipoloniapressolasantased/docs/scripta_manent_3?utm_source=conversion_success&utm_campaign=Transactional&utm_medium=email)

 

d._wronikowska-sfilio_-_publikacja_2

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie pracownika:

https://pracownik.kul.pl/dominika.wronikowska-sfilio

 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2022, godz. 20:55 - Edyta Kociubińska