7 kwietnia 2009 roku akredytowane zostało przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II centrum egzaminacyjne TEF Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIP). Centrum powstało na podstawie obustronnej umowy pomiędzy KUL a CCIP.

      Otwarte przy KUL centrum egzaminów TEF dołączyło do grona bardzo licznych aktywnie działających już na całym świecie ośrodków egzaminacyjnych CCIP oraz jest piątym w kolejności centrum TEF w Polsce.

    Celem centrum jest reprezentowanie CCIP we wszystkich działaniach związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem renomowanych egzaminów TEF z języka francuskiego.

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018, godz. 09:00 - Edyta Kociubińska