logo_KUL_UMCS 

Wydział Prawa i Administracji
oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS

wspólnie z Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji,
Katedrą Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego
oraz
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zapraszają studentów do udziału w

IV Międzyuczelnianej Konferencji Prawniczej w języku angielskim

na temat
THE ROLE OF THE UNITED NATIONS IN THE CONTEMPORARY WORLD

 

IV Międzyuczelniana Konferencja Prawnicza w języku...

Konferencja odbędzie się dnia 26 kwietnia 2016 roku

na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

 

W ramach konferencji przewidziane są trzy sesje tematyczne:

I. The Main Bodies. Membership and Structure of the United Nations

II.  Reform of the United Nations

III. The United Nations - Achievements and Challenges

Tematy wystąpień (maksymalnie 10 minutowych) wraz z krótkim abstraktem należy przesłać za pomocą FORMULARZA do dnia 10 kwietnia 2016.

O wynikach kwalifikacji organizatorzy poinformują drogą mailową do dnia 17 kwietnia 2016 r.

 

Honorowy patronat nad konkursem objął Ks. Prof. dr. hab. Antoni Dębiński - Rektor KUL oraz Pan Prof. dr hab. Stanisław Michałowski - Rektor UMCS

Autor: Tomasz Flis
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2016, godz. 11:10 - Tomasz Flis