Instytut Nauk Biblijnych
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin,
tel. +48 81 445 38 24
e-mail: inbibl@kul.lublin.pl
www.kul.lublin.pl/biblia
  Dzieło biblijne
ul Czwartaków 10 m. 4 ,
20 - 045 Lublin,
tel. 081 445 38 27
e-mail: dzielbib@kul.lublin.pl
www.biblista.pl

 


 

Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne, 26-28.10.2006,
Aula im. S. Kard. Wyszyńskiego

 

 

ZOBACZ ZDJĘCIA!!!

 

26 X czwartek:

Prezentacja książek: M. Serretti, Rozpoznawanie Boga [Studia Biblica 12], Kielce: Verbum 2006; A. Tronina, Księga Kapłańska. Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament III, Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2006.

Przewodniczący sesji: ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek

Godz. 15.00 Powitanie - Dziekan Wydziału Teologii KUL JPII ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki

Godz. 15.15 Prezentacja nowej książki z teologii biblijnej, Rozpoznawanie Boga w historii zbawienia i w Chrystusie Jezusie, autorstwa ks. prof. Massimo SERRETTI z Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie

- słowo od autora i redaktora serii;

- recenzja ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (WT UŚ)

- recenzja ks. dr hab. Mariusz Rosik (PAT Wrocław)

Godz. 16.30 Prezentacja najnowszego komentarza z serii Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament: Ks. prof. dr hab. Antoni TRONINA (INB KUL), Księga Kapłańska – Wstęp, przekład, komentarz

- słowo od autora i redaktora serii;

- recenzja ks. dr Henryk Drawnel (INB KUL);

Godz. 17.30 Referat: Kult starego Przymierza a Chrystusowe dzieło ekspiacji i pojednania – ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk (INB KUL)

 

Godz. 18.15 Zakończenie

 

 


 

27 X piątek:

Sympozjum:

Jezus jako Syn Boży

(A.) w Nowym Testamencie i wczesnej literaturze chrześcijańskiej

Sesja I:

Przewodniczący sesji: J. E. ks. abp prof. dr hab. Marian Gołębiewski

Godz. 9.00 O. prof. J.N. Aletti (Biblicum, Rzym) –
Pawłowe orędzie o Jezusie – Synu Bożym

Godz. 9.45 Ks. dr A. Malina (WT UŚ) –
Ewangelia sekretu czy tajemnicy (Z Chrystologii św. Marka)

Godz. 10.15 Dyskusja nad referatami

Godz. 10.45 Przerwa

Godz. 11.00 Ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy (INB KUL) –
Łukaszowe orędzie o Jezusie z Nazaretu wywyższonym Panu

Godz. 11.25 Ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek (INB KUL) –
Mateuszowy obraz Jezusa – Syna Bożego

Godz. 11.50 Ks. dr hab. Mirosław Wróbel (INB KUL) –
„Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,31)

Godz. 12.15 Dyskusja (zakończenie godz. 13.00)

 

Sesja II:

Przewodniczący sesji: ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz SDB, Dyrektor INB KUL

Godz 15.00 Ks dr Wojciech Pikor (INB KUL) –
Postać Mesjasza w świetle proroctw Izajaszowych

Godz. 15.30 O. prof. J.N. Aletti (Biblicum Rzym) –
Głoszenie Ewngelii a zbawienie człowieka

Godz. 16.30 Ks. prof. dr hab. W. Myszor (WT UŚ) –
Jezus jako Objawiciel w pismach gnostyckich

Godz. 17.15 Dyskusja (Zakończenie – godz. 18.00)

 


 

28 X Sobota

Jezus jako Syn Boży

(B.) we współczesnym świecie

 

Sesja III:

Przewodniczący sesji: ks. prof. dr hab. Antoni Tronina

Godz. 9.00 Dr K. Mielcarek (INB KUL) –
Chrystologia Testamentów 12 patriarchów

Godz. 9.30 Ks. prof. dr hab. R. Rubinkiewicz (INB KUL) –
Obraz Jezusa z Nazaretu w apokryfach chrześcijańskich

Godz. 10.00 Prof. dr. hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (WNH KUL) –

Obraz Jezusa, Syna Bożego, we współczesnej literaturze polskiej

Godz. 10.30 Ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński (WNH KUL) –
Obraz Jezusa, Syna Bożego, we współczesnej sztuce

Godz. 11.00 Przerwa

 

Sesja IV:

Przewodniczący sesji: ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk; ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas (PAT);

Godz. 11.30 Panel: Jezus, Syn Boży wczoraj i dziś

Godz. 13.00 Podsumowanie i zakończenie

 

 

 

 

Szczególy organizacyjne

Uczestnictwo w Jesiennych Dniach Biblijnych INB KUL prosimy zgłaszać do ks. dr. H. Drawnela, emailem: hdrawnel@yahoo.com; hdrawnel@kul.lublin.pl; prosimy o podanie imienia i nazwiska, afiliacji akademickiej, seminarium, czy innej stosownej instytucji.

 

Dla uczestników Jesiennych Dni Biblijnych istnieje możliwość zakwaterowania w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym, ul. Podwale 15, 20-117 Lublin, tel. 081 532 41 38. Noclegi należy rezerwować osobiście pod wskazanym adresem, dodając, że celem pobytu jest udział w Jesiennych Dniach Biblijnych KUL. Specjalne ceny proponowane w Domu Rekolekcyjnym: nocleg - 25 zł; obiad - 10 zł; śniadanie - 8 zł, kolacja - 8 zł. Ceny te obowiązują na czas trwania Dni Biblinych: czwartek-sobota, 26-28.10.2006.

 

Zgłoszeni uczestnicy przy rejestracji wpłacają 10 zł na pokrycie kosztów organizacyjnych konferencji; studenci i klerycy: 5 zł. W recepcji sympozjum zgłoszeni uczestnicy odbierają materiały konferencyjne, imienny identyfikator.

 

W ostatnim dniu, w sobotę od godz. 9.00 w recepcji sympozjum będą wydawane zaświadczenia o wzięciu udziału w konferencji tylko dla zgłoszonych uczestników.

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2012, godz. 23:19 - Stefan Szymik