Jesienne Sympozjum Biblijne 2024

Tegoroczne międzynarodowe sympozjum biblijne, organizowane przez INB KUL oraz Centrum Heschela KUL, nosi tytuł: „Proście o pokój dla Jeruzalem” (Ps 122,6). Bosko-ludzki, mesjański i eschatologiczny dar pokoju dla Ziemi Świętej.

Odbędzie się w dniach 05-07 listopada (wtorek-czwartek) 2024 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

ProgramPL  ProgramENG

Czytaj dalej...

Końcowe egzaminy z języków biblijnych na Biblicum

W dniach 7-8 oraz 13-14 czerwca odbyły się końcowe egzaminy z języków biblijnych, przygotowane przez Papieski Instytut Biblijny. Miały one na celu sprawdzenie umiejętności językowych, nabytych przez studentów w ciągu całego roku propedeutycznego. W naszym Instytucie do tych egzaminów przystąpiło dwoje studentów: pani Katarzyna Meldrum oraz ks. Jakub Dzierżak. Najpierw zmagali się z językiem greckim - jego gramatyką i tłumaczeniem tekstów z Ewangelii Marka i Jana oraz Dziejów Apostolskich. W drugim etapie egzamin dotyczył języka hebrajskiego - również gramatyki oraz tłumaczenia tekstów z Księgi Sędziów i Księgi Rodzaju.

 

Nasi studenci zdali egzaminy na wysokim poziomie, co świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu w ciągu całego roku propedeutycznego.


Spotkanie na zakończenie roku akademickiego

W dniu 18 czerwca 2024 r. odbyło się tradycyjne spotkanie wykładowców INB KUL oraz studentów w gościnnym domu Księży Salezjanów na Kalinie. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią  godz. 18.00, po której odbyło się krótkie spotkanie robocze oraz kolacja w ogrodzie.

 

Czytaj dalej...

Terminy wyborów w INB - ogłoszenie Dyrektora INB

Ogłoszenie Dyrektora INB dotyczące wyborów w Instytucie Nauk Biblinych

 

Ogłoszenie


Konkurs biblijny w Niepokalanowie

Ks. prof. Mirosław S. Wróbel był przewodniczym Komisji Konkursowej podczas 28 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w Niepokalanowie. Na zdjęciu z Kamilem Sulejem, prezesem Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, z dr Mariuszem Słowikiem, gwardianem ojców franciszkanów w Niepokalanowie i z ks. dr hab. Romanem Bogaczem z UPJP II w Krakowie.

 

Czytaj dalej...

Nowa publikacja ks. prof. Henryka Drawnela

Z radością informujemy, że jest dostępna najnowsza pozycja ks. prof. Henryka Drawnela, zatytułowana The Aramaic Books of Enoch and Related Literature from Qumran, wydana przez Brill w serii Supplements to the Journal for the Study of Judaism (nr 216).

 

Zachęcamy do lektury.

 

Link do strony wydawnictwa


Biblia Lubelska online

Na stronie Biblioteki Cyfrowej KUL oraz stowarzyszenia "Verbum Sacrum" są dostępne komentarze do Starego Testamentu (oraz kilka tomów komentarzy do NT) naszej serii "Biblia Lubelska". Zapraszamy do lektury.

 


Promocja doktorska p. Przemysława Kubisiaka

Z radoscią informujemy, że 7 czerwca 2024 roku, podczas Święta Patronalnego KUL odbyła się promocja doktorska dr Przemysława Kubisiaka, który podkierunkiem ks. prof. Mirosłąwa Wróbla obronił pracę pt. Moria jako miejsce ofiary Izaaka i Świątyni Jerozolimskiej w świetle źródeł biblijnych i rabinicznych.

 

Gratulujemy!!

 


Egzamin licencjacki 2024

W dniu 3 czerca 2024 w Instytucie Nauk Biblijnych KUL odbył się egzamin licencjacki p. mgr Haliny Pelc. Wynik egzaminu był pozytywny.

 

Serdecznie gratulujemy!!