I tom Komentarza Teologicznego-Pastoralnego do Biblii Tysiąclecia

Zachęcamy do zapoznania się z I tomem Komentarza Teologicznego-Pastoralnego do Biblii Tysiąclecia, którego redaktorem jest ks. prof. Mirosław Wróbel.

 

Czytaj dalej...

Spotkanie z prof. Aramand Puig i Tarrech (AVEPRO) (galeria)

W dniach 14-15 listopada 2023 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II gościł prof. Aramand Puig i Tarrech, Prezes Agencji Stolicy Apostolskiej ds. Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych (AVEPRO). Odbył on spotkanie z ks. abp. Stanisławem Budzikiem, Wielkim Kanclerzem KUL, ks. prof. Mirosławem Kalinowskim, Rektorem KUL, z ks. prof. Przemysławem Kantyką, Dziekanem Wydziału Teologii. W wizytacji asystował mu ks. prof. Mirosław S. Wróbel, Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL.

 

Prezes Avepro odbył spotkania z Pracownikami Instytutu Nauk Biblijnych KUL, którzy przedstawili mu historię, aktualny potencjał i plany rozwoju biblistyki na KULu. Podczas spotkania ze studentami Prezes Avepro wysłuchał świadectw studentów z Polski, Ukrainy i Litwy oraz skierował do nich słowo zachęty do dalszego zgłębiania Słowa Bożego. Podczas wizyty w Instytucie Biblijnym KUL prezes Avepro wyrażał swoje pozytywne wrażenia oraz sensowność działań na rzecz rozwoju INB w Europie Środkowej i Wschodniej.

 

Czytaj dalej...

Nowa książka ks. prof. Stefana Szymika

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją ks. prof. Stefana Szymika pt.: Anti-Epicurean Polemics in the New Testament Writings.

 

Wydawnictwo


16 edycja Kursu Formacji Biblijnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

W dniu 4 listopada 2023 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Centrum Transferu Wiedzy, sala 306) rozpocznie się 16 edycja Kursu Formacji Biblijnej. Kurs jest prowadzony przez Instytut Nauk Biblijnych KUL i Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej.

 

Kurs jest kierowany do osób duchownych i świeckich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i duchowości biblijnej. Wykłady są prowadzone raz w miesiącu w sobotę przez Wykładowców Instytutu Nauk Biblijnych KUL i Wydziału Teologii KUL. Wszystkich poszukujących Prawdy zawartej w Bożym objawieniu na kartach Pisma Świętego zapraszamy do udziału.

 

Informacje o zapisach na Kurs Formacji Biblijnej KUL są zawarte na stronie internetowej (www.kurs-biblijny.pl) oraz pod numerami telefonów: 502596245 oraz 698858869. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

                                                                                  

 

Ks. prof. Mirosław S. Wróbel

Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL

Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II
Archidiecezji Lubelskiej

 

Szczegółowy program kursu


Biblical Annals w Web of Science

Z radością informujemy, że czasopismo The Biblical Annals zostało włączone do bazy Web of Science i będzie indeksowane w Emerging Sources Citation Index.

 

Gratulacje dla całego Zespołu Redakcyjnego!


Biblia Benedicti

W ramach Kongresu Teologów Trójmorza "Wiara i Teologia Bliżej nas" odbywają się w trybie online doroczne Jesienne Dni Biblijne 2023

 

Biblia Benedicti

 

Program konferencji / The Conference Schedule

 

Kod QR/link do konferencji na platformie Teams

 


Mianowanie Dyrektora Instytutu Nauk Biblijnych

 

W dniu 10.10.2023 r. ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Rektor KUL powołał ks. prof. dr hab. Mirosława Stanisław Wróbla na Dyrektora Instytutu Nauk Biblijnych KUL.

 

Serdeczne gratulacje!!


Spotkanie pracowników i studenów INB KUL

W dniu 9 października 2023 r. o godz. 18.00 w parafii pw. Dobrego Pasterza w Lublinie celebrowano Mszę św. inaugurującą działanie Instytutu Nauk Biblijnych w nowym roku akademickim. Po niej miało miejsce spotkanie wykładowców i studentów Instytutu.

 


List Dyrektora na początek nowego roku akademickiego

Drodzy Wykładowcy i Studenci
Instytutu Nauk Biblijnych,

 

Na progu nowego roku akademickiego 2023/2024 w dniu św. Hieronima, patrona Biblistów pragnę życzyć wszystkim, aby słowo Pana ożywiało naszą pracę naukową i naszą modlitwę. Św. Hieronim wypowiedział słowa: „Kiedy modlimy się, to wówczas mówimy do Boga, a kiedy czytamy księgi biblijne, to Bóg mówi do nas”. Niech powołany do życia nowy Instytut Nauk Biblijnych pobudza nasze serca i umysły do wytężonej pracy naukowej ściśle połączonej z apostolatem biblijnym. Niech ratio et fides harmonijnie zespolone w mocy Ducha Świętego stają się znakiem naszej służby Kościołowi i Ojczyźnie (Deo et Patriae) na Uniwersytecie, którego Wielkim Patronem jest św. Jan Paweł II. Na nowy rok akademicki życzę wszystkim owocnego zgłębiania, poznawania i umiłowania Słowa Bożego.

 

Cieszy fakt, że w nowym roku akademickim studiami na roku propedeutycznym w naszym Instytucie wykazuje zainteresowanie 8 osób. Zapraszam wszystkich Wykładowców i przedstawiciela Studentów na historyczne i uroczyste posiedzenie nowego Instytutu w dniu 4 października 2023 r. o godz. 11.00 w sali 838, na którym ukonstytuuje się Rada Naukowa oraz zostanie mianowany Dyrektor nowego Instytutu. W spotkaniu weźmie udział Jego Magnificencja Rektor KUL oraz Dziekan Wydziału Teologii KUL i Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych. Mszę Świętą inaugurującą działanie Instytutu w nowym roku akademickim planujemy w dniu 9 października 2023 r. o godz. 18.00 w parafii pw. Dobrego Pasterza w Lublinie. Po Mszy św. zapraszamy na uroczystą kolację.

 

Niech blask i moc Słowa Bożego napełnia nas radością a głębokie studium Pisma Świętego prowadzi nas do rozpoznawania zamysłu Boga w naszym życiu i w świecie współczesnym.

 

Ks. prof. Mirosław S. Wróbel

                                                          

Lublin, 30 września 2023 r.