Struktura Sekcji Nauk Biblijnych KUL

1. Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich
Kierownik - p. dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL

Pracownicy:

ks. prof. dr hab. Stefan Szymik

ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL
- ks. dr Sławomir Czajka
- ks. dr Jacek Kucharski

 

2. Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych

Kierownik - ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL

Pracownicy:

ks. dr hab. Andrzej Piwowar, prof. KUL
ks. dr Krzysztof Napora

ks. dr Arnold Zawadzki

 

3. Katedra Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej

Kierownik - ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel 

Pracownicy:

ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel

- ks. dr Emile Puech, prof. KUL

- ks. dr Tomasz Bąk
- ks. dr Marcin Biegas

- dr Michał Klukowski
ks. dr Michał Powęska

 

4. Katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki
Kierownik - ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk 

Pracownicy:

ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL

ks. dr Marcin Zieliński
- ks. dr Paweł Lasek

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2021, godz. 10:34 - Ewa Zięba