Struktura Instytutu Nauk Biblijnych KUL

1. Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych

Kierownik - ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz

Pracownicy:

ks. dr hab. Andrzej Piwowar, prof. KUL
ks. dr Krzysztof Napora

ks. dr Arnold Zawadzki

 

 

2. Katedra Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej

Kierownik - ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel 

Pracownicy:

ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel

- ks. dr Emile Puech, prof. KUL*

- ks. dr Tomasz Bąk

- ks. dr Krzysztof Kinowski 

- ks. dr Marcin Biegas**

- dr Michał Klukowski*
ks. dr Michał Powęska**

 

 

3. Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich
Kierownik - dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL

Pracownicy:

ks. prof. dr hab. Stefan Szymik

ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL
- ks. dr Sławomir Czajka**
- ks. dr Jacek Kucharski**

 

 

4. Katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki
Kierownik - ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk 

Pracownicy:

ks. dr hab. Marcin Kowalski, prof. KUL

ks. dr Marcin Zieliński
- ks. dr Paweł Lasek**

 

 

* - zatrudniony czasowo w ramach programu RID

** - afiliowany do INB jako wykładowca WSD

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2023, godz. 07:53 - Marcin Zieliński