1 października 2014 r.

Rozpoczęcie roku akademickiego i semestru zimowego - Msza św. w kościele akademickim o godzinie 9.00


6-8 października 2014 r.

Rekolekcje dla studentów (godziny rektorskie dla studentów I roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich 12.00-14.00)


19 października 2014 r.

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2014/2015, immatrykulacja studentów, dzień wolny od zajęć dydaktycznych


20 października 2014 r.

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim


21 października 2014 r.

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

 

22 października 2014 r.

Wspomnienie św. Jana Pawła II


1 listopada 2014 r.

Uroczystość Wszystkich Świętych


2 listopada 2014 r.

Dzień Zaduszny, dzień rektorski


8 grudnia 2014 r.

96. rocznica powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


17 grudnia 2014 r.

Opłatek uniwersytecki


24 grudnia 2014 r. - 6 stycznia 2015 r.

Ferie z okazji świąt Bożego Narodzenia


24 stycznia 2015 r.

Ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym na studiach niestacjonarnych

 

28 stycznia 2015 r.

Ostateczny termin składania prac dyplomowych dla studentów kierunków studiów kończących się w semestrze zimowym, ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym na studiach stacjonarnych (w tym dniu zajęcia zgodnie z planem obowiązującym we wtorek)


29 stycznia - 11 lutego 2015 r.

Zimowa sesja egzaminacyjna


12-18 lutego 2015 r.

Zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna

 

19 lutego 2015 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w semestrze letnim


22 lutego 2015 r.

93. rocznica śmierci Ks. Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego Rektora KUL


1-7 kwietnia 2015 r.

Ferie Wielkanocne

 

8 kwietnia 2015 r.

154. rocznica urodzin Anieli hrabiny Potulickiej


2 maja 2015 r.

Dzień rektorski

 

18-24 maja 2015 r.

Kulturalia


20 maja 2015 r.

Święto Patrona Studentów bł. Piotra J. Frassatiego

 

4 czerwca 2015 r.

Boże Ciało, udział w procesji w parafii archikatedralnej


9 czerwca 2015 r.

28. rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim


12 czerwca 2015 r.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Święto Patronalne KUL;

Ostateczny termin składania prac dyplomowych dla studentów kierunków studiów kończących się w semestrze letnim, ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze letnim na studiach stacjonarnych

 

13 czerwca 2015 r.

Ostatni dzień zajęć dydaktycznych w semestrze letnim na studiach niestacjonarnych

 

15-29 czerwca 2015 r.

Letnia sesja egzaminacyjna

 

30 czerwca - 10 lipca 2015 r.

Letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna

 

 

Zarządzenie Rektora KUL z dnia 27.08.2014 r.

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2015, godz. 10:55 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak