Katedra Zdrowia Publicznego powstała 1 marca 2012. Od 1 grudnia tworzy ją trzyosobowy zespół psychologów. Pracownicy katedry dotychczas realizowali swoje zainteresowania naukowe i badawcze w ramach różnych katedr, do których przynależeli. Były to badania głównie z zakresu psychologii i obejmowały następujące obszary badawcze: psychologiczne problemy osób chorych psychicznie, w tym szczególnie chorych na schizofrenię, psychologiczne problemy rodzin migracyjnych, problemy rodzin uwikłanych w uzależnienia, w tym szczególnie od alkoholu i hazardu. Z tego zakresu ukazały się publikacje w periodykach, pozycjach książkowych a także czasopismach popularno-naukowych. Aktualnie prowadzone są  badania dotyczące:

  1. Zagrożenia uzależnieniem od Internetu w aspekcie zmiennych społecznych, zmiennych osobowościowych  i objawów psychopatologicznych;
  2. Zagrożenia uzależnieniem od hazardu w aspekcie zmiennych społecznych, demograficznych, psychologicznych, w populacjach osób starszych oraz osadzonych w jednostkach penitencjarnych;
  3. Psychologicznych problemów rodzin migracyjnych i rodzin wielodzietnych;
  4. Stylu życia  kobiet i mężczyzn.

W ramach Katedry Zdrowia Publicznego przygotowywane są i realizowane programy warsztatów psychoedukacyjnych dotyczących psychoprofilaktyki zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży uczącej się. Katedra współpracuje z Kliniką i Katedrą Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018, godz. 18:27 - Bernadeta Lelonek-Kuleta