Decyzją z dnia 20 stycznia 2023 r. Nr 603/107/2022-1 Minister Edukacji i Nauki przyznał Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II kategorię naukową A w dyscyplinie nauki o sztuce.

 

W ewaluacji oceniono osiągnięcia pracowników reprezentujących dyscyplinę nauki o sztuce w zakresie działalności naukowej mierzonej jakością publikacji, a także efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

 

Ocena dokonana przez Komisję Ewaluacji Nauki potwierdza wysoką jakość badań naukowych prowadzonych w Instytucie Nauk o Sztuce KUL.

 

Wszystkim Pracownikom Instytutu Nauk o Sztuce serdecznie gratulujemy!

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2023, godz. 12:41 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak