Aktualności

Kodeks prawa kanonicznego w badaniu młodych naukowców

2 czerwca 2012 r. odbędzie się na KUL ogólnopolska konferencja naukowa pt. Kodeks prawa kanonicznego w badaniu młodych naukowców.


Miejsce: Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1 (sala CI-300).

 

Organizatorzy:

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego KUL

Instytut Prawa Kanonicznego KUL
Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie


PROGRAM:

09.00 Otwarcie Konferencji
Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, Prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
O. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, Prodziekan WPPKiA

SESJA I
Przewodniczy: ks. dr hab. Stanisław Tymosz, prof. KUL, Kierownik Katedry Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego
09.20 Anna Słowikowska, Uczestnictwo w liturgii Mszy świętej - pojęcie i wymogi
09.40 Ks. Michał Grochowina, Zobowiązanie duchownych do celibatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
10.00 Magdalena Kołbuc, Zakaz zawarcia małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w instrukcji procesowej „Dignitas connubii”
10.20 Ks. Mariusz Sitko, Struktura i kompetencje Papieskiej Rady Migrantów i Podróżujących
10.40 Dyskusja
10.50 Przerwa


SESJA II
Przewodniczy: ks. prof. dr hab. Józef Wroceński, Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW
11.00 Mariola Lewicka, Kompetencje legislacyjne konferencji biskupów dotyczące „munus docendi”
11.20 O. Stanisław Kawa, Kanoniczny status misji „sui iuris” na przykładzie misji w Uzbekistanie
11.40 Emilia Bołtromiuk, Rola Papieskiej Rady Tekstów Prawnych w stosowaniu prawa kanonicznego
12.00 Magdalena Tacikowska, Przestępstwo eutanazji w prawodawstwie Kościoła katolickiego
12.20 Dyskusja
12.30 Przerwa


SESJA III
Przewodniczy: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL, Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Procesowego
12.40 Kinga Przepiórka, Polubowne rozstrzyganie sporów w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
13.00 Agnieszka Romanko, Rada mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
13.20 Karolina Błaszków-Nowak, Ochrona danych osobowych osoby występującej formalnym aktem z Kościoła
13.40 Ks. Marcin Królik, Zadanie „votum separatum” w procesie poszukiwania prawdy obiektywnej
14.00 Dyskusja
14.10 Przerwa


SESJA IV
Przewodniczy: ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Prawa Kanoniczego
15.00 Ks. Grzegorz Delmanowicz, Środki społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku
15.20 Aleksandra Zonik, Nauczanie religii w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w Konkordacie polskim
15.40 Urszula Wasilewicz, Geneza kanonu 1370 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
16.00 Agata Warmuz, Pobożne zapisy jako sposób pozyskiwania dóbr doczesnych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i w partykularnym prawie polskim
16.20 Dyskusja
16.30 Zamknięcie Konferencji