Aktualności / Wydarzenia

Kolegium Rektorskie KUL: solidaryzujemy się z Ukraińcami, zwłaszcza z naszymi studentami

Oświadczenie Kolegium Rektorskiego KUL: solidaryzujemy się z UKraińcami W związku z obecną sytuacją na granicy ukraińsko-rosyjskiej i płynącymi z niej poważnymi zagrożeniami, wyrażamy solidarność z narodem ukraińskim. Szczególne wyrazy wsparcia kierujemy do kilkuset studentów KUL pochodzących z Ukrainy – podkreśla Kolegium Rektorskie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Kolegium Rektorskie KUL poinformowało w wydanym w poniedziałek oświadczeniu, że Uniwersytet, jest gotowy, w ramach istniejących możliwości, udzielić wszelkiej pomocy swoim studentom z Ukrainy. „Szczegóły będą ustalane wraz z ewentualnym niekorzystnym rozwojem sytuacji” – zaznaczono.

„Stanowczo sprzeciwiamy się jakimkolwiek działaniom wojennym, które w żadnym przypadku, jak uczy nas historia, nie rozwiązywały problemów geopolitycznych, ale prowadziły do ich pogłębienia i milionów ludzkich dramatów. Sąsiednie narody, nawet pomimo rozmaitych różnic, mogą żyć w pokoju i prowadzić dialog, choć może być on trudny. Szczególnie przejawia się to w świecie nauki i kultury. Naukowcy, doktoranci i studenci KUL, od lat budują pozytywne relacje ze swoimi koleżankami i kolegami z Ukrainy i Rosji. Przykładem może być Kongres Kultury Chrześcijańskiej, organizowany na naszym Uniwersytecie” – czytamy w oświadczeniu.

Władze KUL, odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka, zachęcają do modlitwy w intencji pokoju w Europie i na świecie. „Prosimy Wszechmogącego Boga słowami patrona naszej uczelni - św. Jana Pawła II: „Nigdy więcej wojny! To pokój, pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości” – wskazuje Kolegium.

Oświadczenie Kolegium Rektorskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

W związku z obecną sytuacją na granicy ukraińsko-rosyjskiej i płynącymi z niej poważnymi zagrożeniami, wyrażamy solidarność z narodem ukraińskim. Szczególne wyrazy wsparcia kierujemy do kilkuset studentów KUL, pochodzących z Ukrainy. Zapewniamy, że nasz Uniwersytet, jest gotowy udzielić Wam wszelkiej pomocy, w ramach istniejących możliwości. Szczegóły będą ustalane wraz z ewentualnym niekorzystnym rozwojem sytuacji.

Stanowczo sprzeciwiamy się jakimkolwiek działaniom wojennym, które w żadnym przypadku, jak uczy nas historia, nie rozwiązywały problemów geopolitycznych, ale prowadziły do ich pogłębienia i milionów ludzkich dramatów. Sąsiednie narody, nawet pomimo rozmaitych różnic, mogą żyć w pokoju i prowadzić dialog, choć może być on trudny. Szczególnie przejawia się to w świecie nauki i kultury. Naukowcy, doktoranci i studenci KUL, od lat budują pozytywne relacje ze swoimi koleżankami i kolegami z Ukrainy i Rosji. Przykładem może być Kongres Kultury Chrześcijańskiej, organizowany na naszym Uniwersytecie.

Odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka, zachęcamy do modlitwy w intencji pokoju w Europie i na świecie. Prosimy Wszechmogącego Boga słowami patrona naszej uczelni - św. Jana Pawła II: „Nigdy więcej wojny! To pokój, pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości”.

 

Ректорат Люблінського католицького університету: «Ми солідарні з українцями, особливо серед наших студентів»

 

«З огляду на поточну ситуацію на українсько-російському кордоні та серйозні загрози, які вона несе, ми висловлюємо свою солідарність з українським народом. Особливі вислови підтримки спрямовуємо до кількох сотень студентів Люблінського католицького університету з України», – наголошує Ректорат Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ.

Ректорат Люблінського католицького університету, у заяві, опублікованій у понеділок, повідомляє, що університет готовий, в межах наявних можливостей, надати всю необхідну допомогу своїм студентам з України. «Деталі будуть уточнюватися з огляду будь-який несприятливий розвиток ситуації», – зазначається у заяві.

«Ми рішуче виступаємо проти будь-яких військових дій, які, як вчить нас історія, аж ніяк не вирішують геополітичних проблем, але призводять до їх поглиблення та до мільйонів людських трагедій. Сусідні країни, незважаючи на різні відмінності, можуть жити в мирі та вести діалог, хоча це й може бути важко. Особливо це помітно у світі науки та культури. Вчені, аспіранти та студенти Люблінського католицького університету роками будують позитивні стосунки зі своїми колегами з України та Росії. Прикладом є Конгрес християнської культури, організований у нашому університеті», – йдеться у заяві.

Ректорат Люблінського католицького університету, відповідаючи на заклик Папи Франциска, заохочує людей молитися за мир в Європі та світі. «Просимо Всемогутнього Бога словами патрона нашого університету – св. Івана Павла ІІ: «Більше ніколи війни! Саме мир, мир повинен керувати долями народів і всього людства», – зазначає Ректорат.

 

Люблінський католицький університет