Decyzją RWSSWT Wydziałowa Komisja ds. Promocji i Komisja Animacji Życia Akademickiego zostały połączone. W ramach jednej komisji będą działały dwie sekcje. W skład tej komisji weszli:

 

1. Patrycja Suwara- Przewodnicząca Komisji 

2. Izabela Durma

3. Anna Lewandowska

4. Olga Radecka

5. Łukasz Hmielewski

 

Autor: Stanisław Bigos
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2015, godz. 23:32 - Martyna Wąsik