Rada Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Teologii

 

Kim jesteśmy?

Rada Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Teologii (RWSSWT) jest  organem Rady Uczelnianego Samorządu Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Do RWSSWT należą starostowie i wicestarostowie wszystkich roczników z kierunków na Wydziale Teologii KUL: Teologia i Nauki o Rodzinie; studenci naszego Wydziału, posiadający mandat radnego Rady Studentów oraz przedstawiciele wszystkich Kół Naukowych istniejących na Wydziale Teologii (KN Teologów, KNS Nauk o Rodzinie, KN Badań Społecznych INoRiPS).

Tworzymy grupę reprezentującą studentów Wydziału Teologii przed Władzami Wydziału oraz Uniwersytetu. Reprezentujemy społeczność studencką Wydziału Teologii podczas posiedzeń Rady Wydziału czy Rad poszczególnych Instytutów, a ostatnio także w Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Przewodniczącym RWSSWT jest studentka V roku Teologii: Adriana Krzywicka, natomiast opiekunem RWSSWT KUL - ks. dr. hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL.

 

Co robimy?

- reprezentujemy studentów przed Władzami Wydziału Teologii oraz na posiedzeniach Rady Wydziału;

- organizujemy różne wydarzenia na naszym Wydziale, m. in. Otrzęsiny Studentów, Plebiscyt "Pedagog Roku" oraz pomagamy w organiazacji Spotkania Opłatkowego Wydziału i innych imprez rozrywkowo-kulturalnych;

- staramy się pomagać we wszelkich inicjatywach studenckich, jesteśmy otwarci na współpracę i nowe pomysły;

- staramy się pomagać studentom naszego Wydziału w różnych sytuacjach życiowych i problemach studenckich.

 

Gdzie można nas znaleźć?

Nasza siedziba mieści się na XI piętrze Collegium Jana Pawła II od strony północnej. Tam odbywają się spotkania RWSS WT, a w ciągu tygodnia każdy student Wydziału Teologii może korzystać z  pomieszczenia Samorządu, komputerów oraz drukarki.

 

 

 Jeżeli nie podoba Ci się coś na naszym Wydziale, chciałbyś coś zmienić lub masz ciekawy pomysł, a nie wiesz jak go zrealizować, chcesz pomóc w organizacji naszych przedsięwzięć lub w zupełnie inny sposób zaangażować się w pracę Samorządu to zapraszamy! Możesz skontaktować się z nami przez starostę swojego roku albo bezpośrednio na naszych spotkaniach czy dyżurach w siedzibie RWSSWT.

 

Do Twojej dyspozycji jest również nasz facebook :) Polub nas, by być na bieżąco!

Rada Wydziałowego Samorządu Studentów Wydziału Teologii KUL

 

 

Autor: Adriana Krzywicka
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2021, godz. 19:23 - Adriana Krzywicka